AKTUÁLNĚ Z NAŠÍ ŠKOLKY


Vážení rodiče,
další termín pro vytvoření otisku prstu bude dne 14.9,2021 od 16,30 hod. V tento den Vám také předáme (kdo bude mít zájem) klíčenku proti vratné záloze. O výši zálohy Vás budou informovat paní učitelky v jednotlivých třídách.

Bc. Šárka Severová - ředitelka MŠ


 

 

Zapojili jsme se do těchto projektů

   1. CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM - Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti  číst"Stačí 20 minut denně. Každý den.

     

   2. SE SOKOLEM DO ŽIVOTA, aneb Svět nekončí za vrátky se děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.
    VÍCE  INFORMACÍ

 


Schůzka před zahájením školního roku 2021/2022

Vážení rodiče,
třídní schůzka rodičů nově nastupujících dětí se koná v pondělí 30.8.2021 od 16:30 hodin v I. pavilonu ve třídě Myšky.

Dovíte se, jakou třídu bude vaše dítě navštěvovat, seznámíte se se svými třídními učitelkami, s organizačními záležitostmi školy, s výší úplaty školného a stravného, s matrikou školy, s plánovanými akcemi, s adaptačním programem a s dalšími záležitostmi školy.

Vzhledem k tomu, že jsme ve škole nově zabezpečili vstup  do pavilonu jednotlivých tříd, bude součástí třídních schůzek i zpracování biometrických údajů za účelem identifikace osob (otisk prstu).

Pokud můžete, přijďte prosím na třídní schůzky bez dětí.

Třídní schůzky se budou konat v souladu s platnými ochrannými opatřeními v souvislosti s onemocněním COVID-19.

Těšíme se na vás, na vaše děti.

Bc. Šárka Severová - ředitelka MŠ


Prázdninový provoz od 9.8. - 20.8.2021

Vážení rodiče,
během prázdninového provozu  budou vaše děti navštěvovat MŠ CHOBOTSKÁ  "U MEDVÍDKŮ" takto:


Informace pro školy a školská zařízení - návrat z dovolené


Doplňující informace k prázdninovému provozu

Doplňuji informace k prázdninovému provozu v MŠ Dr. Beneše: děti z MŠ Chobotská budou nastupovat 12. 7.  do odloučeného pracoviště MŠ Okružní na adrese Okružní  1808,  připomínám, že v MŠ musí být děti do 7.50 hod. ve třídě.


Stanovení výše úplaty pro školní rok 2021


Informace k vydání rozhodnutí v příjímacím řízení na školní rok 2021/2022


Vážení rodiče,

ve čtvrtek 27.5.2021 v dopoledních hodinách, proběhne ve školce focení třídních kolektivů. Focení proběhne podle počasí buď na zahradě školky, nebo ve třídách.

Bc. Šárka Severová - ředitelka MŠ


Vážení rodiče,

děkuji Vám za vstřícné jednání během testování a od pondělí 3.5.2021 se těšíme na všechny děti.

Bc. Šárka Severová - ředitelka MŠ


Sledujte nové informace ohledně návratu dětí do škol. Vše co potřebujete vědět najdete na straně "OPATŘENÍ KORONAVIR"


Vážení rodiče
blíží se termín zápisů do mateřských škol. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci Vás jménem mateřské školy "U Medvídků" žádám, abyste sledovali informace zveřejňované na tomto webu.
Aktuální informace a dokumenty potřebné k zápisu najdete zde.
V případě jakýchkoli dotazů mě, prosím, kontaktujte na email: ms.chobotska@seznam.cz

Bc. Šárka Severová - ředitelka MŠ


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 


Vážení rodiče,
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR 18.3.2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č.200 ze dne 26.2.2021 do 28.3.2021.

Z toho pro nás vyplývá, že naše mateřská škola U Medvídků bude uzavřena do 28.3.2021

O dalších krocích vás budeme informovat v návaznosti na aktuální opatření MŠMT a MZ ČR.


Prázdninový provoz

 1. Umístění dětí do naší MŠ v době od 9.8.2021 do 20.8.2021 a v době přípravného týdne od 23. 8. do 31. 8. 2021 – rodiče stáhnou přihlášku k prázdninovému provozu v sekci „Ke stažení“ na webu školy, nebo vyzvednou u třídních učitelek a vyplní. Vyplněnou odevzdají v MŠ do 30. 4. 2021.
 2. Umístění dětí z naší MŠ do jiných MŠ v Brandýse n. L. – Staré Boleslavi - rodiče stáhnou přihlášku k prázdninovému provozu v sekci „Ke stažení“ na webu školy nebo vyzvednou u třídních učitelek a vyplní.
  Vyplněnou žádost musí potvrdit ředitelka Bc. Šárka Severová
  Tuto vyplněnou a potvrzenou žádost doručí rodiče v termínu do 21. 5. 2021 do MŠ, do které žádají o přijetí k prázdninovému provozu.