AKTUÁLNĚ Z NAŠÍ ŠKOLKY

Vážení rodiče,
spustili jsme pro Vás FACEBOOKové stránky naší mateřské školy.


Naše mateřská škola je zapojena do programu "ŠABLONY III"


Vážení rodiče,
další termín pro vytvoření otisku prstu bude dne 14.9,2021 od 16,30 hod. V tento den Vám také předáme (kdo bude mít zájem) klíčenku proti vratné záloze. O výši zálohy Vás budou informovat paní učitelky v jednotlivých třídách.

Bc. Šárka Severová - ředitelka MŠ


 

 

Zapojili jsme se do těchto projektů

   1. CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM - Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti  číst"Stačí 20 minut denně. Každý den.

     

   2. SE SOKOLEM DO ŽIVOTA, aneb Svět nekončí za vrátky se děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.
    VÍCE  INFORMACÍ

 


Schůzka před zahájením školního roku 2021/2022

Vážení rodiče,
třídní schůzka rodičů nově nastupujících dětí se koná v pondělí 30.8.2021 od 16:30 hodin v I. pavilonu ve třídě Myšky.

Dovíte se, jakou třídu bude vaše dítě navštěvovat, seznámíte se se svými třídními učitelkami, s organizačními záležitostmi školy, s výší úplaty školného a stravného, s matrikou školy, s plánovanými akcemi, s adaptačním programem a s dalšími záležitostmi školy.

Vzhledem k tomu, že jsme ve škole nově zabezpečili vstup  do pavilonu jednotlivých tříd, bude součástí třídních schůzek i zpracování biometrických údajů za účelem identifikace osob (otisk prstu).

Pokud můžete, přijďte prosím na třídní schůzky bez dětí.

Třídní schůzky se budou konat v souladu s platnými ochrannými opatřeními v souvislosti s onemocněním COVID-19.

Těšíme se na vás, na vaše děti.

Bc. Šárka Severová - ředitelka MŠ


Prázdninový provoz od 9.8. - 20.8.2021

Vážení rodiče,
během prázdninového provozu  budou vaše děti navštěvovat MŠ CHOBOTSKÁ  "U MEDVÍDKŮ" takto:


Informace pro školy a školská zařízení - návrat z dovolené


Doplňující informace k prázdninovému provozu

Doplňuji informace k prázdninovému provozu v MŠ Dr. Beneše: děti z MŠ Chobotská budou nastupovat 12. 7.  do odloučeného pracoviště MŠ Okružní na adrese Okružní  1808,  připomínám, že v MŠ musí být děti do 7.50 hod. ve třídě.


Stanovení výše úplaty pro školní rok 2021


Informace k vydání rozhodnutí v příjímacím řízení na školní rok 2021/2022


Vážení rodiče,

ve čtvrtek 27.5.2021 v dopoledních hodinách, proběhne ve školce focení třídních kolektivů. Focení proběhne podle počasí buď na zahradě školky, nebo ve třídách.

Bc. Šárka Severová - ředitelka MŠ


Vážení rodiče,

děkuji Vám za vstřícné jednání během testování a od pondělí 3.5.2021 se těšíme na všechny děti.

Bc. Šárka Severová - ředitelka MŠ


Sledujte nové informace ohledně návratu dětí do škol. Vše co potřebujete vědět najdete na straně "OPATŘENÍ KORONAVIR"


Vážení rodiče
blíží se termín zápisů do mateřských škol. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci Vás jménem mateřské školy "U Medvídků" žádám, abyste sledovali informace zveřejňované na tomto webu.
Aktuální informace a dokumenty potřebné k zápisu najdete zde.
V případě jakýchkoli dotazů mě, prosím, kontaktujte na email: ms.chobotska@seznam.cz

Bc. Šárka Severová - ředitelka MŠ


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 


Vážení rodiče,
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR 18.3.2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č.200 ze dne 26.2.2021 do 28.3.2021.

Z toho pro nás vyplývá, že naše mateřská škola U Medvídků bude uzavřena do 28.3.2021

O dalších krocích vás budeme informovat v návaznosti na aktuální opatření MŠMT a MZ ČR.


Prázdninový provoz

 1. Umístění dětí do naší MŠ v době od 9.8.2021 do 20.8.2021 a v době přípravného týdne od 23. 8. do 31. 8. 2021 – rodiče stáhnou přihlášku k prázdninovému provozu v sekci „Ke stažení“ na webu školy, nebo vyzvednou u třídních učitelek a vyplní. Vyplněnou odevzdají v MŠ do 30. 4. 2021.
 2. Umístění dětí z naší MŠ do jiných MŠ v Brandýse n. L. – Staré Boleslavi - rodiče stáhnou přihlášku k prázdninovému provozu v sekci „Ke stažení“ na webu školy nebo vyzvednou u třídních učitelek a vyplní.
  Vyplněnou žádost musí potvrdit ředitelka Bc. Šárka Severová
  Tuto vyplněnou a potvrzenou žádost doručí rodiče v termínu do 21. 5. 2021 do MŠ, do které žádají o přijetí k prázdninovému provozu.