Charakteristika tříd

Třídy jsou heterogenní, což umožňuje společné zaraženi sourozenců. V roce 2004 si je děti samy pojmenovaly:
Myšky a Štěňátka v I. pavilonu
Krtečci a Káčátka ve II. pavilonu.
O nové podobě budov rozhodly také děti. Z různých nabídek barevného provedení budovy si vybraly duhu.

Výhody smíšené-heterogenní třídy:

Věkově mladší děti ( 3-4 let) se snaží zvládat sebeobsluze činnosti podle vzoru staršího kamaráda , seznamuji se s prostředím, ostatními dětmi a dospělými, učí se komunikovat a snaží si hrát a dělit se o hráčky.

Věkově střední děti (4-5-let) by už měly zvládat sebeobslužné činnosti. Učí se tvořit hru, komunikovat s ostatními dětmi, řešit konflikty a rozvíjet se v dalších oblastech dle svých možností a schopností.

Předškolní děti (5-6let) se během celého dne učí rozvíjet své schopnosti, vědomosti a dovednosti z nabídky činností. Mezi sebou se snaží domlouvat a dělat kompromisy. Snaží se pomáhat mladším dětem, empaticky se chovat k druhým, mít pochopení, ale vážit si také sám sebe a svých životních postojů. Během poledního klidu, kdy mladší děti odpočívají na lůžkách, předškolní děti po půlhodinovém odpočinku pracují s p. učitelkou (příprava na vstup do ZŠ, individuální vzdělávání a pod.)

Ve smíšených třídách vznikají přirozené skupinky děti (ne jen podle věku, ale i podle individuálních schopností), kde spolu tvoří, hrají si a z nabídky činností si během dne vybírají. Není zde nezdravá soutěživost, jak tomu často bývá ve třídách homogenních. Nabídka činností je individuální, skupinová, nebo pracuje celá třída. Povídáme si v kroužku  o prožitcích , děti vyjadřuji své názory a pocity.
Každá třida má vytvořena "Třídní pravidla". Děti se tak mohou spokojeně všestranně rozvíjet dle svých schopností , prosociálně se chovat, pomáhat si, být ohleduplní k druhým a vyzkoušet si roli mladšího a později staršího kamaráda ( i když takovou roli v rodině nemají).