Charakteristika tříd
Třídy jsou heterogenní, což umožňuje společné zaraženi sourozenců. V roce 2004 si je děti samy pojmenovaly: Myšky a Štěňátka v I. pavilonu a Krtečci a Káčátka ve II. pavilonu.
I o nove podobě budov rozhodly děti. Z různých nabídek vybraly duhu.
Výhody smišené-heterogenní třídy:
Věkové mladší děti ( 3-4 let) se snaží zvládat sebeobsluze činnosti podle vzoru staršího kamaráda , seznamuji se s prostředím, ostatními dětmi a dospělými, učí se komunikovat a snaží si hrát a dělit se o hráčky.
Věkové střední děti (4-5-let) by už mely zvládat sebeobsluze činnosti. Učí se tvořit hru, komunikovat s ostatními dětmi, reset konflikty a rozvíjet se v dalších oblastech dle svých možností a schopností.
Předškolní děti (5-6let) se během celého dne učí rozvíjet své schopnosti, vědomosti a dovednosti z nabídky činnosti. Mezi sebou se snaží domlouvat a dělat kompromisy. Snaží se pomáhat mladším dětem, empaticky se chovat k druhým, mít pochopeni, ale vážit si také sám sebe a svých životních postojů. Během poledního klidu, kdy mladší děti odpočívají na lůžkách, předškolní děti po půlhodinovém odpočinku pracuji s p. učitelkou (příprava na vstup do ZŠ)
Ve smíšených třídách vznikají přirozené skupinky děti ( ne jen podle věku, ale i podle individuálních schopnosti), kde spolu tvoří, hraji si a z nabídky činnosti si během dne vybírají. Není zde nezdravá soutěživost, jak tomu často bývá ve třídách homogenních. Nabídka činnosti je individuální, skupinková a nebo celé třídy. Povídáme si v kroužku (tzv. komunikativní kruh) o prožitcích , děti vyjadřuji své názory a pocity.
Každá třida má vytvořena tzv. pravidla třídy. Děti se tak mohou spokojeně všestranně rozvíjet dle svých schopnosti , prosociálně se chovat, pomáhat si, byt ohleduplní k druhým a vyzkoušet si roli mladšího a později staršího kamaráda ( i když takovou roli v rodině nemají).