Důležité informace

Placení stravného a školného:

2019

MŠ Chobotská:  viz stránka Stravné - platba

MŠ Dr. E. Beneše St. Boleslav - stravné:

platba na účet, platba v hotovosti bude omezena pouze na nezbytné případy

info k platbě převodem pro MŠ Dr. Beneše - viz stránka Stravné - platba

JÍDELNÍČEK

Krásné letní prázdniny přejeme dětem i rodičům

 

 

Informaci o výskytu konkrétních alergenů v pokrmu žádejte u vedoucí školní kuchyně - dle čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, vyhláška 417/2016, účinnost od 1.1.2017.

pitný režim – neochucená voda, ovocná šťáva, čaj ovocný, bylinkový apod.

Ve dnech, kdy je dětem podáváno mléko - svačina, oběd - je k dispozici i nemléčný nápoj.

Změna jídelníčku vyhrazena.

 

Alergeny v provozech společného stravování
Povinnost provozovatelů zařízení společného stravování informovat zákazníky o alergenech přítomných v nabízených pokrmech je v České republice zakotvena od roku 2005. V době do 13. 12. 2014 ji upravuje zákon 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Od 13. 12. 2014 nastane účinnost Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011.
Tato nová evropská právní úprava přinese provozovatelům zařízení společného stravování konkrétně stanovenou povinnost uvádět alergeny obsažené v nabízených pokrmech. V zájmu ochrany zaměstnavatelů je praktičtější uvádět obsah alergenů písemnou formou. Tím se zamezí případným sporům se zákazníkem, který by mohl tvrdit, že nebyl řádně, případně mylně informován o obsahu alergenů v daném pokrmu personálem. Návrh asociace vychází z toho, že bude možné, aby se provozovatel o formě informace rozhodl podle možností a charakteru provozu. V případě, že se zákazníkům podává potravina v původním obalu, jsou veškeré povinné údaje, včetně obsažených alergenů, uvedeny na obalu potraviny. Písemná informace o alergenech obsažených v pokrmech může být zákazníkovi, dle návrhu, předána několika způsoby:
- Vyvěšením, umístěním na viditelném místě v provozovně
- Uvedením přímo v jídelním lístku
- Předložením zákazníkovi na jeho osobní vyžádání-dle čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, vyhláška 417/2016, účinnost od 1.1.2017
Zákazníkovi musí být vždy prokazatelně, viditelně a zřetelně sděleno, že informace o obsažených alergenech obdrží po dotázání u obsluhy., a to upozorněním viditelně umístěnou větou: „Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka,“ které by mělo být součástí jídelních lístků nebo vyvěšeno u nabídky restaurace. Po vyzvání obsluha předá informaci o alergenu obsaženém v daném pokrmu. Podstatné je, že povinnost tuto informaci předat, má provozovatel restaurace pouze po vyžádání zákazníkem. Pro účely písemné informace o alergenech může sloužit jak receptura pokrmu, která může být rozšířena pro tento účel o informaci o obsahu alergenů, tak prostý seznam s výpisem názvu pokrmů a obsažených alergenech, samotný jídelní lístek (pokud se provozovatel rozhodne zde tuto informaci uvádět). K tomu, aby provozovatel zařízení společného stravování mohl vytvořit seznam alergenů v konkrétním pokrmu, musí mít k dispozici kompletní údaje o zpracovávaných potravinách a surovinách. Dostupnost všech potřebných údajů, resp. povinnosti dodavatelů informace poskytnout, upravuje čl. 8, odst. 6 a 7, Nař. 1169/2011. Provozovatelé restaurací by se tedy měli ujistit, že jejich dodavatelé budou s účinností této směrnice uvádět u jednotlivých surovin informaci o obsažených alergenech.
AHR ČR chápe sice důvody, které k opatření vedou, vzhledem k tomu, že se stále zvyšuje počet alergických osob a důsledky některých alergických reakcí mohou být pro zdraví zcela fatální. Na druhé straně je tato povinnost pro podnikatele další zátěží a může mít dopad na pestrost nabídky i výběr surovin pro přípravu pokrmů. Směrnice je kompromisním výsledkem jednání na Evropské úrovni, kterých se také účastnila naše konfederace HOTREC, kdy původní návrh Evropské komise obsahoval kompletní značení nebalených potravin ve stejném rozsahu, jako tomu je u potravin balených. AHR ČR bude svým členům plně k dispozici pro případné další dotazy a konzultace, stejně jako budeme o metodice informovat v okamžiku, kdy bude vydána ministerstvem zdravotnictví. Detailní dokument bude pak zaslán všem členům a umístěn na webu AHR ČR.
Seznam skupin alergenů:
• obiloviny obsahující lepek
• korýši a výrobky z nich
• vejce a výrobky z nich
• ryby a výrobky z nich
• jádra podzemnice olejné /arašídy/ a výrobky z nich
• sójové boby a výrobky z nich
• mléko a výrobky z něj
• skořápkové plody: mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie a výrobky z nich
• celer a výrobky z něj
• hořčice a výrobky z ní
• sezamová semena a výrobky z nich
• oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg
• vlčí bob a výrobky z něj
• měkkýši a výrobky z nich

Organizace školního roku 2018/2019
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne
v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí
ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek
28. června 2019.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování
začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
25. 2. - 3. 3. 2019
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník,
Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový
Jičín
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem
podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního
klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

 

V době vedlejších prázdnin má mateřská škola pro úbytek dětí omezený provoz. Přitomnost ditěte nebo omluva z docházky je potřeba nahlásit v dostatečném předstihu. V případě nenahlášení dětí je škola uzavřena.

V souladu s ust. § 3 odst. 1 vyhlasky MSMT CR c. 14/2005 Sb., ve zneni vyhlasky c. 43/2006 o predskolnim vzdelavani v platnem zneni, stanovili reditele materskych skol po projednani se zrizovatelem preruseni provozu materskych skol v dobe letnich prazdnin skolniho roku 2018-19

Provoz mateřských škol bude zajištěn takto:

Provoz o letních prázdninách ( červenec, srpen 2019)
MATEŘSKÁ ŠKOLA

KONTAKTNÍ ÚDAJE DATUM PROVOZU
Mateřská škola Brandýs n. L. – Stará Boleslav                                               29.7. - 9.8. 2019
Chobotská 1757
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Telefon: 326 902 950
Fax: 326 902 950
ms.chobotska@seznam.cz
https://www.materskaskolaumedvidku.com
Mateřská škola Brandýs n. L. – stará Boleslav                                                1.7. - 12.7.  2019
Dr. Beneše 260
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
Telefon: 326 911 108
Fax: 326 911 108
info@mslilmanovavila.cz
https://www.mslimanovavila
Mateřská škola Brandýs n. L. – Stará Boleslav                                          uzavřeny obě budovy
Pražská 297
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Telefon: 326 9025 574
Fax: 326 902 574
info@msprazska.cz
https://www.msprazska.cz
Mateřská škola Brandýs n. L. – Stará Boleslav                                          15.7.  - 26.7.  2019
Dvořákova 1138
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Telefon: 326 911 580
Fax: 326 911 580
ms.dvorakova@cmail.cz
https://www.materskeskolky.cz
Mateřská škola Brandýs n. L. – Stará Boleslav                                          12.8.  -  23.8.  2019
Riegrova 1621
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Telefon: 326 902 735
Fax: 326 903 573
ms.riegrova@worldonline.cz
https://www.ms-riegrova.cz
Přihlašujete docházku svého dítěte na požadovanou mateřskou školu prostřednictvím naší školy - na příslušný formulář.  Přihlášky odevzdávejte, prosím, učitelkám
na třídách do konce dubna 2019. Školy přijímají děti pouze do schválené kapacity.
26.-30. srpna  2019  přípravný týden
Nový školní rok 2019-2020 začíná 2.9.2018 (pondělí)

Další aktivity- rozvrh- viz.Aktivity

v měsíci září proběhne přihlašování dětí do dalších aktivit a na pobyt na horách

Všechny aktivity jsou plně hrazené rodiči a nejsou součástí ŠVP

Po  16:00 hod.  Zvoneček /sborový zpěv/

Út    16.00 hod.  Logopedie

St    16:00 hod.  Jóga, míčkování

Čt    16:00 hod. Předškoláček, Harmoničky /Veselé foukání, zdravé dýchání/

 

,,Předškoláček" je určen pro děti předskolniho věku, s odloženou školni docházkou a děti z prvnich tříd ZŠ ( z Brandysa n/L.-St. Bol. a okoli), cena za  měsic 500,-Kc, (v ceně jsou pracovni listy), (možnost se domluvit v materskem centru ohledne prevodu deti na krouzek) Kroužek grafomotoriky ,,Předškoláček“ je zaměřen na: správný úchop psaciho náčini, správné sezeni, správné a zdravé dýchání, rozvoj komunikačnich dovedností, rozvoj zrakové a sluchové oblasti, rozvoj prostorové orientace, rozvoj celé osobnosti ditěte na úspěšný vstup do základní školy! Cilem je změna podminek, za kterých může ditě podávat lepší výkon. Součásti je poradenská služba. Vice informaci viz. AKTIVITY ………………………………………………………………………………………………

Plavecký bazén, s.r.o. Neratovice zastoupený Ing. Františkem Veselým (ředitel) plati pro šk. rok 2018-19 cena za jednu lekci: 46,- Kc první lekce 20.11. – 9 lekcí  +  cena za autobus –jako v loňském roce 10.175,-Kc (rozpočítává se na počet děti)

Pobyt děti na horách – nasmlouvaná doba : bude vybráno podle počtu přihlášených dětí

  platba probehne pri placeni stravneho v mesici listopadu

Pedagogicko-psychologicka poradna Stredoceskeho kraje (Praha-Hloubetin, Mochovska 570/41): Nabidka poradenstvi v oblasti specialni pedagogiky a psychologie se zamerenim na skolstvi. Zameruje se na deti predskolniho, skolniho a adolescentniho veku. Poradenstvi je poskytovano v oblasti osobnostniho, socialniho, vzdelavaciho a profesniho vyvoje deti.

www.pppstredoceska.cz

tel. 281 867 331, 603 267 746

 

 

Na co se těšíme 

KVĚTEN - ČERVEN

15.5. „Námořnická pohádka“
Divadlo Koloběžka
9:00 hod. v MŠ
Besídky
dle rozpisu na třídách

31.5. odjezd na hory
7:30 přistaven autobus u MŠ
8:00 odjezd
7.6. Příjezd z hor
9:00 hod. odjezd z hor
Předpokládaný příjezd
v 10: 30-11:00 hod.

Návštěva knihovny E.Petišky
pro nejstarší děti:

10.6. I.pavilon "Patříme do Evropy"

13.6. II.pavilon    "

19.6. Loučení se školním rokem
„ O vodníku Řešátkovi“
Divadlo Harmonika v 15:30 hod.
/ atrium/
Šerpování nejstarších dětí
Šou s bublinami
Posezení u ohýnku, opékání
/školní zahrada/