Začněte spolu

Narůstá agresivita
Varování pro rodiče-začněte spolu, začněte včas!
Jak často říkáš: Když můžeš říkat:
-dej mi pokoj - pojď si hrát
- neotravuj - měl jsi hezký den?
- nemám čas - mohu ti pomoci?
- dělej - uděláme to spolu
- bud zticha - jsem na tebe pyšný
- jsi k ničemu - jsem rád, že tě mám
- děláš mi ostudu - udělal jsi to dobře
- co jsi provedl? - nevadí, nic se nestalo
Desatero rodičů
1. Ditě, které je nadměrně kritizováno, se naučí odsuzovat.
2. Ditě, které je vystavováno posměchu, se začne stydět.
3. Ditě, které je ponižováno, ztrácí sebedůvěru.
4. Ditě, které se setkává s toleranci, se snáze naučí trpělivosti.
5. Ditě, které je chváleno, získá sebedůvěru.
6. Ditě, s nímž se hraje rovná hra, se naučí spravedlnosti.
7. Ditě, které je obklopeno přátelstvím, se učí laskavosti.
8. Ditě, které prožívá pocit bezpečí, se naučí důvěřovat.
9. Ditě, které je milováno, je schopno lásky.
10. Ditě, které je bito, se naučí prát.
Přehled důležitých zásad
Úkolem rodičů je:
1. pomáhat dítěti vypěstovat si vlastni identitu, respektovat přitom jeho jedinečnost a citlivě
ho vést k probouzení všeho dobrého, co v něm je.
2. Pomáhat dítěti naučit se mít rádo, protože jen tak bude schopno milovat druhé lidi.
3. Pomáhat dítěti získat pocit, ze jeho cena je obsazena už v samotné jeho existenci. Bez toho
vědomi se lide stávají závislými na druhých, kteří jimi manipuluji a ponižují je.
4. Pěstovat v dítěti sebeúctu založenou na vědomi, ze je milováníhodné a hodnotné. Vysoké
sebevědomí neznamená domýšlivost, ale sebejistotu.
5. Vzbudit v dítěti pocit, že je schopno ovládat se a zvládat své okolí.
6. Pomáhat dítěti vytvářet si pozitivní představu o sobe. Ta se vytváří slovy, nonverbální
komunikací a jednáním druhých lidí. Proto si dávejte pozor, jak se k dítěti chováte.
Mějte na paměti, že:
1. Ditě posuzuje samo sebe podle vlastních pozorovaní založených na porovnávaní se
s druhými a jejich reakcemi na něj.
2. Sebeúcta pramení z pozitivních životních zkušenosti.
3. Cítí-li se dítě neschopné, očekává prohru a podle toho i jedna.
4. Osobni jistota dává dítěti odvahu a energii dosahovat vytýčených cílů. Přináší mu
očekávané výhry, podle nichž se pak chová.
5. Když si dítě věří, je schopno jednat s druhým otevřené a beze strachu. Je také úspěšnější
v mezilidských vztazích.
6. Neurotické chovaní je obranou proti pocitu vlastni bezcennosti a nehodnosti lásky.
7. Zdraví lide mění neustále pohled na sebe podle přibývajících znalosti o sobe samých.
Někdy si zásluhou silných negativních vlivu vytvoří v dětství negativní představy, které
uvíznou v podvědomí. Ve snaze zůstat v souladu s těmito představami, odmítají později
jakékoli ujišťovaní o svých pozitivních kvalitách.
8. Negativní představy o sobe mohou byt v dítěti změněny poskytnutím láskyplného prostředí
a prožitkem úspěchu.
9. Pokud dítě city, že ať dělá co dělá, nesplňuje očekávaní rodičů, ztrácí sebedůvěru a
sebeúctu.
Pamatujte, ze:
1. Každé dítě potřebuje výlučnou pozornost, aby se cítilo milováno.
2. Láska se nevyjadřuje přehnanou starostlivosti, dárky nebo tím, ze se vzdáte svých potřeb.
3. Ditě pociťuje lásku, když si najdete čas byt výhradně s nim a s empatii se mu věnujete.
4. Empatie je mocny důkaz lásky. Zabraňuje pocitu odcizeni.
5. Každý den si uvědomte a zapište, kolik casu jste opravdu-duší i tělem- s dítětem strávili.
6. Důvěra je jedna z nejdůležitějších součásti psychicky bezpečného prostředí.
7. Slova musí souhlasit s reci těla, tedy nonverbální komunikaci.
8. Ditě musí mít pocit, že se na vás může spolehnout.
Co dělat
1. Napište si všechno, co od dítěte očekáváte.
2. Diskutujte o těchto očekávaní v rodině, docílíte jednotného přístupu, konzultujte je
s odborníky. Pamatujte, že k vlastním dětem nejsme často objektivní, neuvědomujeme si
jejich citovou vyspělost a lehko je přeceníme nebo podceníme.
3. Pracujte na sobe, protože čím víc jste sami uspokojeni, tím mene nerealistických očekávaní
budete klast na dítě. Jaký vztah mate k sobe, takový budete mít i ke svým dětem.
Vycházíte-li dobře sami se sebou a jste k sobe shovívaví, budete vycházet se svými dětmi
a tolerovat jejich zvláštnosti.