Naše mateřská škola realizuje projekt: MŠ Chobotská - Šablony II.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010548 podpořený z výzvy MŠM: 02_18_063 méně rozvinuté regiony.

Datum zahájení fyzické realizace projektu:             01.09.2018

Celková doba realizace projektu:                               12 měsíců

Datum ukončení fyzické realizace projektu:           31.08.2019

Dotace :                                                                          580 000,00 Kč

Projekt je zaměřen na: na personální podporu, ze které budeme financovat školního speciálního pedagoga a školního asistenta po dobu realizace projektu. Dále zrealizujeme projektové dny.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

Plakát A3