Provoz MŠ

Provoz materske skoly je deset hodin - od 6:30 hod. do 16:30 hod.

Rezim dne
Příchod do MS od 6:30hod. do 8:00 hod. kdy se budovy z bezpečnostních důvodu zamykají.
(Možnost přivést dítě později po dohodě s učitelkou)

Děti se záno scházejí v I.pavilonu ve třídě Myšek a v II.pavilonu ve třídě Krtečků do 7:00 - 7:30 hod.
Vzdělávací blok z třídních vzdělávacích programů 8:00 hod. – 9:00 hod.
Svačina 9:00 hod. – 9:20 hod.
Vzdělávací blok z třídních vzdělávacích programů 9:20 hod. – 10.00 hod.
Pobyt venku do 12:00 hod.
Oběd  12: 15 hod.
Mladší děti odpočinek
Starší děti příprava na vstup do školy (nespí)
Odpoledni svačina do 14: 40 hod.
Řízené hry   do 16:30 hod., kroužky od 16:00 hod.

Děti se odpoledne spojují od 16:00 hod. v I.pavilonu ve třídě Myšek a v II.pavilonu ve třídě Krtečků
Psychohygienické podmínky
Stravování dětí
Jídelníček je sestavován tak, aby odpovídal zásadám správné výživy , aby uspokojil nároky dětského organismu, který roste a vyvíjí se. Zpracovaný vitaminový program zajišťuje dostatečný přísun vitaminů ve formě ovoce a zeleniny. Jsou dostatečně zastoupeny mléčné výrobky, luštěniny, ryby, cereální pečivo. Na všech třídách je zajištěn pitný režim- dětí mají po cely den k dispozici nápoje (čaj, minerálka)
Pobyt venku
Je pravidelnou součásti denního programu. Rozhodující vliv na deklu pobytu venku má počasí.
Děti nechodí ven za silných inverzi, silného deště větru a za mrazu.
Místo pobytu venku určuje učitelka podle programu činnosti dětí.
Odpočinek
Je rovněž pravidelnou součásti denního programu. Po oběde se mladší dětí převléknou a lehnou si na lehátka., poslechnou si pohádku, hudbu. Po této relaxační části se rozhodnou, zda budou spát. Děti, které nespí, musí respektovat spící děti.
Starší děti mají rovněž před přípravou na základní školu relaxační část, která probíhá obdobným způsobem minimálně půl hodiny a nosí si pro odpočinek vlastni polštářek z domova.
Denní režim našich dětí je přizpůsoben jejich věku a specifickým potřebám.
V průběhu dne se pravidelně opakuji některé rituály, které přispívají k pocitu bezpečí a klidu
(např.: rituál pozdravu při příchodu a odchodu dítěte, komunikativní kruhy, společné stolování, apod.)