Provoz mateřské školy je deset hodin - od 6:30 hod. do 16:30 hod.


Režim dne

Příchod do MŠ od 6:30hod. do 8:00 hod. kdy se budovy z bezpečnostních důvodu zamykají.
(Možnost přivést dítě později po dohodě s učitelkou)

Děti se ráno scházejí v I. pavilonu ve třídě Myšek a v II. pavilonu ve třídě Krtečků do 6:30 - 7:00 hod.

Děti se odpoledne spojují od 16:00 hod. v I. pavilonu ve třídě Myšek a v II. pavilonu ve třídě Krtečků


Psychohygienické podmínky