Zákon č. 24/2017  Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti

Čl. XIV, §28a

 

 

Schválený rozpočet příjmů a výdajů na rok 2021
Mateřská škola Brandýs n/L.-Stará Boleslav, Chobotská 1757
2021
Předpokládaný příjem
od zřizovatele celkem 1 350 000,00
Předpokládané vlastní
příjmy Úplata za předškolní
vzdělávání 314 000,00

Příjmy celkem 1 664 000,00

2021
Předpokládané výdaje
na provoz školy celkem 1 350 000,00
Předpokládané výdaje
z vlastních příjmů Úplata za předškolní
vzdělávání 314 000,00

Výdaje celkem 1 664 000,00

 

Střednědobý výhled příjmů a výdajů na rok 2022 a 2023
Mateřská škola Brandýs n/L.-Stará Boleslav, Chobotská 1757
2022 2023
Předpokládaný příjem
od zřizovatele celkem 1 500 000,00 1 500 000,00
Předpokládané vlastní
příjmy Úplata za předškolní
vzdělávání 265 000,00 265 000,00
Předpokládané příjmy
ze státního rozpočtu Mzdy a odvody 7 800 000,00 7 900 000,00
ONIV 66 000,00 66 000,00
Příjmy celkem 9 731 000,00 9 731 000,00

2022 2023
Předpokládané výdaje
na provoz školy celkem 1 500 000,00 1 500 000,00
Předpokládané výdaje
z vlastních příjmů Úplata za předškolní
vzdělávání 265 000,00 265 000,00
Předpokládané výdaje
ze státního rozpočtu Mzdy a odvody 7 800 000,00 7 900 000,00
ONIV 66 000,00 66 000,00
Výdaje celkem 9 731 000,00 9 731 000,00

 

 

Schválený rozpočet příjmů a výdajů na rok 2020

Mateřská škola Brandýs n. L. - Stará Boleslav, Chobotská 1757
250 01 Brandýsn.L. - Stará Boleslav
2020
Předpokládaný příjem od zřizovatele celkem
1 450 000,00
Předpokládané vlastní příjmy
úplata za předškolní vzdělávání
260 000,00
Předpokládané příjmy ze státního rozpočtu
mzdy a odvody  7 500 000,00
ONIV                       60 000,00
Příjmy celkem
8 950 000,00

 

2020
Předpokládané výdaje na provoz školy celkem
1 450 000,00
Předpokládané výdaje z vlastních příjmů
úplata za předškolní vzdělávání
260 000,00
Předpokládané výdaje ze státního rozpočtu
mzdy a odvody      7 500 000,00
ONIV                            60 000,00
Výdaje celkem                                                                                                                                                                                                                8 950 000,00

 

 

Schválený rozpočet příjmů a výdajů na rok 2019

Mateřská škola Brandýs n. L. - Stará Boleslav, Chobotská 1757
250 01 Brandýsn.L. - Stará Boleslav
2019
Předpokládaný příjem od zřizovatele celkem
1 400 000,00
Předpokládané vlastní příjmy
úplata za předškolní vzdělávání
410 000,00
Předpokládané příjmy ze státního rozpočtu
mzdy a odvody
ONIV
Příjmy celkem
1 810 000,00

 

2019
Předpokládané výdaje na provoz školy celkem
1 400 000,00
Předpokládané výdaje z vlastních příjmů
úplata za předškolní vzdělávání
410 000,00
Předpokládané výdaje ze státního rozpočtu
mzdy a odvody
ONIV
Výdaje celkem                                                                                                                                                                                                                1 810 000,00

 

 

Bc. Dagmar Křesťanová, v. r.
ředitelka MŠ

Sestaveno 21.2.2017
K tomuto datu ještě nejsou Krajským úřadem stanoveny normativní rozpočty na mzdy.
Mateřská škola Brandýs n. L. - Stará Boleslav, Chobotská 1757250 01 Brandýs n. L. - Stará Boleslav

 

 

Střednědobý výhled příjmů a výdajů na rok 2018 a 2019
2018
2019
Předpokládaný příjem od zřizovatele celkem
1 450 000,00
1 500 000,00
Předpokládané vlastní příjmy
úplata za předškolní vzdělávání
260 000,00
260 000,00
Předpokládané příjmy ze státního rozpočtu
mzdy a odvody
5 450 000,00
5 850 000,00
ONIV
50 000,00
55 000,00
Příjmy celkem
7 210 000,00
7 665 000,00
2018
2019
Předpokládané výdaje na provoz školy celkem
1 450 000,00
1 500 000,00
Předpokládané výdaje z vlastních příjmů
260 000,00
260 000,00
Předpokládané výdaje ze státního rozpočtu
mzdy a odvody
5 450 000,00
5 850 000,00
ONIV
50 000,00
55 000,00
Výdaje celkem
7 210 000,00
7 665 000,00

 

Bc. Dagmar Křesťanová, v. r.
ředitelka MŠ
Mateřská škola Brandýs n. L. - Stará Boleslav, Chobotská 1757250 01 Brandýs n. L. - Stará Boleslav