Stravné - platba

Platby stravného a školného na prázdniny

Platba proběhne formou zálohy ihned nejpozději v den nástupu dítěte do MŠ - ne až v průběhu měsíce nebo na konci! Vyúčtování za celé prázdniny proběhne v září.

Závěrečné vyúčtování stravného pro děti, které odchází v září do školy - proběhne jako každoročně v měsíci září.

MŠ Chobotská - červenec a srpen

platba      Variabilní symbol
999               327
620               121
930               406
1054              207
1054              118
999                103
620                220
868               223
814                415
2294             208
1369              114
620               308
1674              318
1364              304
370                311
370                210
1369              416
2294             400
1369              116
2294              104
1369               100
1550               215
1860               319
370                 405
1426               209
851                 414
370                401
370                403
620               326
2294              426
629                214
1054              126
1364               425
310                418
1369              422
2294             404
2294              428
390                312
370                313
1488              300
620                408
1860               101
930                 306
1369                128
620                  125
2294                110
1369                 127
1364                 119
1240                216
259                   212
814                   424
185                    102

481                    321

217                   1674

314                    1369

MŠ Límanova vila - červenec

platba      Variabilní symbol

629                  527
629                  528
814                   566
481                    567
814                   501
444                  558
814                  569
370                  530
370                  531
814                  533
296                  540
814                   576
814                   541
814                   589
185                   508
111                    665

MŠ Okružní - červenec

platba      Variabilní symbol

814                    704
666                    750
629                    707
666                    729
629                    731
814                    730
370                    732
370                     733
814                     734
481                     735
814                     713
814                     739
518                     716
814                      717
259                     748

Změna stravného od 1.9.2020

strávníci do 6 let................42 Kč

strávníci 7 - 10 let..............44 Kč

Úplata za předškolní vzdělávání od 1.9.2020

560,-Kč

Úprava Školního řádu od září 2013

Zpusob platby Uplata za predskolni vzdelavani a stravovani ditete v materske jsou platby, ktere jsou pro rodice povinne a jsou nedilnou soucasti rozpoctu materske skoly. Opakovane neuhrazeni techto plateb v materske skole je povazovano za zavazne poruseni provozu materske skoly a v konecnem dusledku muze byt duvodem pro ukonceni dochazky ditete do materske skoly (zakon 561/2004 Sb., skolsky zakon, § 35, odst. 1 d). Platby probihaji prevodem, pouze rodice, kteri nesouhlasi s platbou prevodem, mohou platit v hotovosti na tridach presnou castkou, ktera byla diteti vypocitana. Prehled plateb a datum splatnosti ( nejdele do 20.daneho mesice) jsou vyveseny na nastenkach a take na internetovych strankach.  Pokud  zákonný zástupce nezaplatí do 20. daného měsíce, počítají se mu za každý následující den 3% z celkové částky, kterou má zaplatit.

 

Informace k platbě převodem:

Od září 2016 platba na účet - viz info níže, platba v hotovosti omezena pouze na nezbytné vyjímečné případy.

Číslo účtu, na který budete platební přikaz provádět:   186420504

Kód banky: 0600  Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol a částka: viz info níže. Nejpozdější  termín platby: 15. kalendářní den v měsíci (termín platby znamená den, kdy je platba připsána na účet mateřské školy, nikoliv, kdy je odepsáno z Vašeho účtu) Věnujte maximálni pozornost variabilnímu symbolu a částce, kterou máte platit, nesprávně provedená platba nemůže být správně identifikována a připsána Vašemu dítěti. Platbu provádíte za každé dítě zvlášť, nelze u sourozenců sčítat, každé dítě má jiný variabilní symbol. Spolu se stravným platíte i školné.

Přehled přidělených variabilních symbolu naleznete na nástěnkách v budove mateřské školy. Jmenné seznamy na internetové stránky nevyvěšujeme. Přidělený variabilní symbol má Vaše dítě po celou dobu docházky do mateřské školy stejný.

Platby na červen uzavřeny

Platba na : září

Myšky
platba   Variabilní symbol

Zaměstnanci

Platba    Variabilní symbol

 

MŠ Dr. Beneše

1. třída

Platba     Variabilní symbol