Stravné - platba

Od 1.6.2016 cena stavného 37,00 Kč na den

Úprava Školního řádu od září 2013

Zpusob platby Uplata za predskolni vzdelavani a stravovani ditete v materske jsou platby, ktere jsou pro rodice povinne a jsou nedilnou soucasti rozpoctu materske skoly. Opakovane neuhrazeni techto plateb v materske skole je povazovano za zavazne poruseni provozu materske skoly a v konecnem dusledku muze byt duvodem pro ukonceni dochazky ditete do materske skoly (zakon 561/2004 Sb., skolsky zakon, § 35, odst. 1 d). Platby probihaji prevodem, pouze rodice, kteri nesouhlasi s platbou prevodem, mohou platit v hotovosti na tridach presnou castkou, ktera byla diteti vypocitana. Prehled plateb a datum splatnosti ( nejdele do 20.daneho mesice) jsou vyveseny na nastenkach a take na internetovych strankach.  Pokud  zákonný zástupce nezaplatí do 20. daného měsíce, počítají se mu za každý následující den 3% z celkové částky, kterou má zaplatit.

 

Informace k platbě převodem:

 2019

Od září 2016 platba na účet - viz info níže, platba v hotovosti omezena pouze na nezbytné vyjímečné případy.

Číslo účtu, na který budete platební přikaz provádět:   186420504

Kód banky: 0600  Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol a částka: viz info níže. Nejpozdější  termín platby: 15. kalendářní den v měsíci (termín platby znamená den, kdy je platba připsána na účet mateřské školy, nikoliv, kdy je odepsáno z Vašeho účtu) Věnujte maximálni pozornost variabilnímu symbolu a částce, kterou máte platit, nesprávně provedená platba nemůže být správně identifikována a připsána Vašemu dítěti. Platbu provádíte za každé dítě zvlášť, nelze u sourozenců sčítat, každé dítě má jiný variabilní symbol. Spolu se stravným platíte i školné.

Přehled přidělených variabilních symbolu naleznete na nástěnkách v budove mateřské školy. Jmenné seznamy na internetové stránky nevyvěšujeme. Přidělený variabilní symbol má Vaše dítě po celou dobu docházky do mateřské školy stejný.

 

Platba na : říjen

Myšky
placeno   Variabilní symbol
celkem

1158                  101
814                    103
624                    118
1290                   119
1105                  120
0                        121
740                    122
756                    100
1269                 104
957                    117
1306                 105
1002                 106
1277                  107
1364                  125
973                   108
1335                 109
1277                 306
814                   127
814                   128
592                   114
1488                 102
777                    115
1364                  129
1261                  113
703                    116
1002                 110
1158                  111
1047                 112

Štěňata
placeno      Variabilní symbol
celkem
1216                  200
772                    215
1261                  201
948                   203
886                   205
1364                  218
701                    206
629                    123
1364                  207
1269                  209
1166                   211
777                    204
1298                  216
1216                   219
1298                  220
2030                 212
777                    210
1327                  213
481                    214
1137                  224
1142                  208
1026                 225
814                   221
814                   222
1047                 226
1187                 223
481                  202
370                   217

Káčata
placeno       Variabilní symbol
celkem
1240                 300
1327                  318
814                    309
579                    301
981                    302
579                    303
1364                  319
1203                 304
629                   310
1364                 315
1092                305
814                   311
743                   126
814                   312
1406                 313
1277                 307
1166                 308
740                  321
1026                 320
777                   314
1128                 322
1129                 325
878                  326
1364                323
1277                 327
727                   324
555                   316
444                   317

Krtci
placeno       Variabilní symbol
celkem
1211                 400
814                  424
1327                402
296                   401
296                   403
0                        425
936                   404
1290                  426
571                     405
1150                   429
1269                   406
814                     414
814                     416
1076                   407
592                     415
1216                   423
1327                   418
814                    410
587                    428
1298                  408
1327                   430
883                    409
777                     419
814                     421
1055                   411
1055                   412
1105                   431
814                     422

Zaměstnanci

placeno celkem    Variabilní symbol

270                                         1
210                                         3
300                                        4
270                                        6
180                                      18
150                                         7
900                                      22
330                                        8
270                                        9
270                                       11
195                                       12
315                                        13
315                                        23
315                                        17
255                                       20
330                                      24

330                                       25

MŠ Dr. Beneše

1. třída

placeno
celkem       Variabilní symbol

349                         561
604                         562
756                         563
534                         564
690                         565
1533                       566
756                          567
571                           568
748                          569
756                         570
629                          552
645                         571
571                          572
1533                        573
682                          574
682                           575
666                          576
378                          577
571                           578
1089                        579
418                          580
534                          581
756                          582
1430                        583

2. třída
Placeno
celkem      Variabilní symbol
333                           513
333                           514
740                           527
740                           528
748                           584
814                           560
526                           585
740                           529
637                           586
814                            558
378                            588
571                             530
777                             531
814                             533
592                             536
518                             537
740                            538
0                                526
563                            539
518                            540
646                            541
1110                           542
785                            589
814                            543
0                                544
740                            546
481                             553

3. třída
Placeno
celkem       Variabilní symbol
592                             500
1554                            525
703                             547
748                             502
748                             503
526                             590
481                              549
592                              591
814                              666
0                                  656
814                               587
919                              506
711                               657
814                              507
592                             592
703                             532
1332                           664
814                              508
378                              535
740                              509
703                              510
740                              511
629                              551
777                               593
563                               512
814                               665
740                               515
587                               505