Stravné - platba

Od 1.11.2019 - změna stravného u dětí s odkladem školní docházky - dítě ve školním roce 2019-2020 dosáhne věku 7 let - (dle vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování, příloha č. 2).

děti 3-6 let........ 37 Kč

děti 7-10 let....... 39 Kč

Úprava Školního řádu od září 2013

Zpusob platby Uplata za predskolni vzdelavani a stravovani ditete v materske jsou platby, ktere jsou pro rodice povinne a jsou nedilnou soucasti rozpoctu materske skoly. Opakovane neuhrazeni techto plateb v materske skole je povazovano za zavazne poruseni provozu materske skoly a v konecnem dusledku muze byt duvodem pro ukonceni dochazky ditete do materske skoly (zakon 561/2004 Sb., skolsky zakon, § 35, odst. 1 d). Platby probihaji prevodem, pouze rodice, kteri nesouhlasi s platbou prevodem, mohou platit v hotovosti na tridach presnou castkou, ktera byla diteti vypocitana. Prehled plateb a datum splatnosti ( nejdele do 20.daneho mesice) jsou vyveseny na nastenkach a take na internetovych strankach.  Pokud  zákonný zástupce nezaplatí do 20. daného měsíce, počítají se mu za každý následující den 3% z celkové částky, kterou má zaplatit.

 

Informace k platbě převodem:

Od září 2016 platba na účet - viz info níže, platba v hotovosti omezena pouze na nezbytné vyjímečné případy.

Číslo účtu, na který budete platební přikaz provádět:   186420504

Kód banky: 0600  Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol a částka: viz info níže. Nejpozdější  termín platby: 15. kalendářní den v měsíci (termín platby znamená den, kdy je platba připsána na účet mateřské školy, nikoliv, kdy je odepsáno z Vašeho účtu) Věnujte maximálni pozornost variabilnímu symbolu a částce, kterou máte platit, nesprávně provedená platba nemůže být správně identifikována a připsána Vašemu dítěti. Platbu provádíte za každé dítě zvlášť, nelze u sourozenců sčítat, každé dítě má jiný variabilní symbol. Spolu se stravným platíte i školné.

Přehled přidělených variabilních symbolu naleznete na nástěnkách v budove mateřské školy. Jmenné seznamy na internetové stránky nevyvěšujeme. Přidělený variabilní symbol má Vaše dítě po celou dobu docházky do mateřské školy stejný.

Vážení rodiče, 

v listopadu probíhala platba školky v přírodě za přihlášené děti. Kdo nemáte platbu v pořádku - informace naleznete na nástěnce školy, včetně variabilních symbolů pro tuto platbu.

Platba na : leden

Myšky
placeno   Variabilní symbol
celkem

0                          101
740                      103
1253                     118
1105                     119
1142                     120
1031                     121
478                       122
666                      100
1253                     104
1179                      117
994                       105
994                       106
1253                     107
1068                    125
1068                    108
1216                     109
1962                     306
518                       127
518                       128
740                       114
518                       102
592                       115
1142                     129
1179                     113
666                      116
1128                     110
1740                     111
883                       112

Štěňata
placeno    Variabilní symbol
celkem
1216                     200
1179                      215
1068                     201
460                      203
1555                      205
1042                     218
757                        206
663                        123
1253                       207
1290                       209
1105                        211
666                         204
1290                       216
1142                        219
1253                       220
1924                       212
1184                        210
1216                        213
222                         214
994                         224
1253                       208
1253                       225
740                        221
111                          222
920                        226
1179                         223
518                         202
370                         217

Káčata
placeno    Variabilní symbol
celkem
1290                     300
1179                      318
740                       309
518                        301
1068                      302
518                        303
1290                      319
1179                       304
740                        310
1105                         315
1142                        305
703                          311
1222                        126
702                          312
740                         313
1253                       307
1179                        308
629                         321
907                        320
555                         314
632                        322
1253                      408
1031                        326
1179                        323
1179                         327
370                          324
703                          316
763                          317

Krtci
placeno    Variabilní symbol
celkem
2147                    400
703                      424
864                      402
518                       401
518                       403
0                           425
1105                     404
957                       426
481                       405
1031                     429
1253                     406
740                       414
740                       416
994                      407
407                       415
1290                     423
1179                      418
740                       410
1103                     428
1253                     430
735                       409
592                       419
740                       421
1068                     411
1068                     412
1253                      431
703                       422

Zaměstnanci

placeno celkem    Variabilní symbol

270                                        1
255                                        3
255                                       4
285                                       6
480                                     18
285                                       7
480                                     22
285                                       8
165                                        9
360                                      11
285                                      12
300                                      13
480                                      23
270                                       17
420                                      20
245                                       24
300                                       25

MŠ Dr. Beneše

1. třída

placeno
celkem       Variabilní symbol

555                      561
703                     562
16                        563
703                     564
0                          565
740                     566
1073                    567
1591                    568
521                      569
740                     570
555                      552
703                      571
592                      572
592                      573
592                      574
497                      575
555                       576
400                       577
370                       578
1258                     579
814                       580
515                       581
423                       582
518                        583

2. třída
placeno
celkem      Variabilní symbol
592                       513
851                        514
740                       527
74                         590
666                       584
296                      560
481                       585
740                       529
592                       586
740                       558
629                       588
666                       530
703                       531
629                       533
703                       536
1110                       537
555                       538
0                           526
555                       539
2072                     540
693                        541
555                        542
740                        589
629                       543
0                           544
592                       546
555                        553

3. třída
placeno
celkem      Variabilní symbol
333                      500
703                      525
1209                    547
740                      502
390                      503
488                      528
1315                     549
222                      591
740                      666
0                          656
1184                    587
529                      506
420                      657
741                      507
666                      592
1184                     532
555                      664
780                     508
481                      535
666                     509
407                      510
897                      511
1014                     551
1221                     593
386                      512
740                      665
592                       515
1100                     505