Stravné - platba

Od 1.11.2019 - změna stravného u dětí s odkladem školní docházky - dítě ve školní roce 2019-2020 dosáhne věku 7 let - (dle vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování, příloha č. 2).

děti 3-6 let........ 37 Kč

děti 7-10 let....... 39 Kč

Úprava Školního řádu od září 2013

Zpusob platby Uplata za predskolni vzdelavani a stravovani ditete v materske jsou platby, ktere jsou pro rodice povinne a jsou nedilnou soucasti rozpoctu materske skoly. Opakovane neuhrazeni techto plateb v materske skole je povazovano za zavazne poruseni provozu materske skoly a v konecnem dusledku muze byt duvodem pro ukonceni dochazky ditete do materske skoly (zakon 561/2004 Sb., skolsky zakon, § 35, odst. 1 d). Platby probihaji prevodem, pouze rodice, kteri nesouhlasi s platbou prevodem, mohou platit v hotovosti na tridach presnou castkou, ktera byla diteti vypocitana. Prehled plateb a datum splatnosti ( nejdele do 20.daneho mesice) jsou vyveseny na nastenkach a take na internetovych strankach.  Pokud  zákonný zástupce nezaplatí do 20. daného měsíce, počítají se mu za každý následující den 3% z celkové částky, kterou má zaplatit.

 

Informace k platbě převodem:

Od září 2016 platba na účet - viz info níže, platba v hotovosti omezena pouze na nezbytné vyjímečné případy.

Číslo účtu, na který budete platební přikaz provádět:   186420504

Kód banky: 0600  Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol a částka: viz info níže. Nejpozdější  termín platby: 15. kalendářní den v měsíci (termín platby znamená den, kdy je platba připsána na účet mateřské školy, nikoliv, kdy je odepsáno z Vašeho účtu) Věnujte maximálni pozornost variabilnímu symbolu a částce, kterou máte platit, nesprávně provedená platba nemůže být správně identifikována a připsána Vašemu dítěti. Platbu provádíte za každé dítě zvlášť, nelze u sourozenců sčítat, každé dítě má jiný variabilní symbol. Spolu se stravným platíte i školné.

Přehled přidělených variabilních symbolu naleznete na nástěnkách v budove mateřské školy. Jmenné seznamy na internetové stránky nevyvěšujeme. Přidělený variabilní symbol má Vaše dítě po celou dobu docházky do mateřské školy stejný.

Vážení rodiče, 

v listopadu probíhala platba školky v přírodě za přihlášené děti. Kdo nemáte platbu v pořádku - informace naleznete na nástěnce školy, včetně variabilních symbolů pro tuto platbu.

Platba na : prosinec

Myšky
placeno   Variabilní symbol
celkem

0                       101
518                   103
968                  118
1005                119
746                  120
783                 121
37                   122
518                 100
820                104
783                 117
783                 105
635                106
672                 107
1005              125
746                108
931                 109
820                306
370                127
370                128
370                114
518                102
555                 115
1005              129
1005              113
296                 116
2073               110
598                  111
598                  112

Štěňata
placeno      Variabilní symbol
celkem        platba převodem
598                    200
820                    215
598                    201
0                        203
820                   205
857                    218
228                   206
429                    123
968                    207
1005                  209
857                     211
518                     204
968                    216
3178                   219
931                     220
1184                   212
518                     210
820                    213
0                         214
672                     224
783                     208
783                     225
555                     221
518                     222
450                     226
820                    223
148                     202
185                     217

Káčata
placeno    Variabilní symbol
celkem     platba převodem
2147                    300
857                      318
444                      309
407                       301
746                      302
407                      303
820                      319
968                      304
333                      310
857                      315
672                      305
259                      311
228                     126
468                     312
518                      313
968                      307
894                      308
185                      321
709                     320
0                          314
653                      322
524                     326
1005                   323
783                     327
37                       324
296                    316
622                    317

Krtci
placeno     Variabilní symbol
celkem      platba převodem
968                  400
518                  424
985                 402
481                   401
481                   403
0                       425
857                  404
931                   426
185                   405
857                   429
931                   406
555                    414
555                    416
709                    407
518                    415
783                    423
1005                  418
555                    410
968                   428
1005                 408
968                   430
228                   409
185                    419
481                   421
931                    411
931                    412
894                    431
481                     422

Zaměstnanci

placeno celkem    Variabilní symbol

135                                     1
75                                      3
135                                    4
150                                   6
405                                 18
150                                    7
195                                 22
195                                   8
90                                    9
-60                                 11
135                                 12
225                                13
195                                 23
195                                 17
165                                 20
525                                 24
495                                 25

MŠ Dr. Beneše

1. třída

placeno
celkem       Variabilní symbol

259                          561
481                          562
0                              563
481                          564
0                              565
518                           566
555                           567
888                          568
481                           569
481                            570
333                            552
333                            571
481                             572
111                              573
407                             574
0                                575
555                             576
370                             577
296                             578
518                             579
148                             580
71                                581
460                            582
222                             583

2. třída
placeno
celkem       Variabilní symbol
0                              513
259                         514
555                          527
0                              590
481                          584
518                           560
370                          585
296                          529
222                          586
555                           558
481                           588
370                           530
814                           531
555                           533
481                           536
740                           537
481                            538
0                                526
259                           539
1332                         540
138                            541
0                               542
339                           589
518                           543
0                               544
481                           546
185                            553

3. třída
placeno
celkem     Variabilní symbol
222                          500
111                            525
468                           547
37                             502
390                          503
407                           528
691                            549
37                              591
518                            666
583                            656
518                             587
0                                506
312                            657
195                            507
148                            592
444                            532
481                            664
585                           508
148                             535
518                             509
222                             510
546                             511
351                              551
518                             593
152                              512
518                              665
333                             515
471                              505