Stravné - platba

Informace pro rodiče dětí, které ukončily docházku do MŠ nebo chodily do MŠ během prázdnin:

všechny přeplatky na stravném a školném byly 2.9.2020 odeslány na účty, ze kterých platby přicházely

 

Změna stravného od 1.9.2020

strávníci do 6 let................42 Kč

strávníci 7 - 10 let..............44 Kč

Úplata za předškolní vzdělávání od 1.9.2020

560,-Kč

Úprava Školního řádu od září 2013

Zpusob platby Uplata za predskolni vzdelavani a stravovani ditete v materske jsou platby, ktere jsou pro rodice povinne a jsou nedilnou soucasti rozpoctu materske skoly. Opakovane neuhrazeni techto plateb v materske skole je povazovano za zavazne poruseni provozu materske skoly a v konecnem dusledku muze byt duvodem pro ukonceni dochazky ditete do materske skoly (zakon 561/2004 Sb., skolsky zakon, § 35, odst. 1 d). Platby probihaji prevodem, pouze rodice, kteri nesouhlasi s platbou prevodem, mohou platit v hotovosti na tridach presnou castkou, ktera byla diteti vypocitana. Prehled plateb a datum splatnosti ( nejdele do 20.daneho mesice) jsou vyveseny na nastenkach a take na internetovych strankach.  Pokud  zákonný zástupce nezaplatí do 20. daného měsíce, počítají se mu za každý následující den 3% z celkové částky, kterou má zaplatit.

 

Informace k platbě převodem:

Od září 2016 platba na účet - viz info níže, platba v hotovosti omezena pouze na nezbytné vyjímečné případy.

Číslo účtu, na který budete platební přikaz provádět:   186420504

Kód banky: 0600  Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol a částka: viz info níže. Nejpozdější  termín platby: 15. kalendářní den v měsíci (termín platby znamená den, kdy je platba připsána na účet mateřské školy, nikoliv, kdy je odepsáno z Vašeho účtu) Věnujte maximálni pozornost variabilnímu symbolu a částce, kterou máte platit, nesprávně provedená platba nemůže být správně identifikována a připsána Vašemu dítěti. Platbu provádíte za každé dítě zvlášť, nelze u sourozenců sčítat, každé dítě má jiný variabilní symbol. Spolu se stravným platíte i školné.

Přehled přidělených variabilních symbolu naleznete na nástěnkách v budove mateřské školy. Jmenné seznamy na internetové stránky nevyvěšujeme. Přidělený variabilní symbol má Vaše dítě po celou dobu docházky do mateřské školy stejný.

 

Platba na : září

Částky s matematickým znaménkem mínus = přeplatek = neplaťte

Myšky
platba   Variabilní symbol

-1925              101
734                  118
734                 119
586                 120
512                  121
1080              104
76                   430
372                  117
465                 105
544                 106
581                  107
2                      125
562                 306
414                 108
697                  109
255                  127
258                 128
1442               122
618                  114
771                   113
1442                 100
1442                 102
1442                 115
1190                110
488                   111
451                    112

Štěňata
platba   Variabilní symbol
2                      200
1644                 215
562                   201
1294                 207
-1290               203
1442                 218
1210                 205
1442                206
1442                  123
1442                  204
734                    209
858                    211
1442                  212
1220                 216
512                   219
1099                220
660                  213
882                   210
1442                 214
488                   224
636                   225
1442                  221
414                    226
1442                  222
697                    223
1442                 208

Káčata
platba    Variabilní symbol
1331                 300
-146                 318
629                   302
771                     319
1442                  309
1442                  301
1331                  304
544                    315
1442                  303
1442                  310
1992                 305
882                    311
858                    126
882                    312
1442                  313
1079                  307
1257                  308
1442                  314
702                    321
692                     320
-1412                  322
1294                  408
520                    326
660                    323
1331                    327
813                     324

Krtci
platba    Variabilní symbol
409                    400
-2983                 402
-260                    401
-260                    403
-1498                   218
-7698                    425
697                       404
586                        426
-75                         405
1442                       414
988                        429
1442                       413
1072                       406
1442                       416
1442                       415
-72                          407
-146                        423
110                          418
1442                        430
475                          410
1442                        419
771                           428
-146                         409
562                            411
562                           412
1257                           431

Zaměstnanci

Platba    Variabilní symbol

417                          1
207                         3
267                          4
462                         6
-45                         18
357                          7
702                        22
612                          8
777                           9
399                         11
152                         12
822                        13
657                        23
357                         17
477                         20
912                         24
432                         25
210