Koncepce školy (PDF)
Dokument  je každoročně aktualizován.

 „Svět kolem nás“

Byl schválen pedagogickou radou v srpnu 31.8.2017. Koncepční zaměř ŠVP reflektuje zhoršující se globální vývoj vztahu a hodnot cele lidské společnosti a s praním lepšího světa pro naše děti si klade za cil využít role MS a ve spolupráci s rodinou žádoucím způsobem vest a formovat budoucího samostatného, sebevědomého, odpovědného a moudrého člověka.

Zaklad vlastního vzdělávacího obsahu je zaměřen na rozvoj a kultivaci estetického vnímaní , cítění a prožívaní předškolních děti. Kroužky vedené kmenovými učitelkami a externími učiteli a jsou plné hrazeny rodiči.

Třídní vzdělávací programy vycházejí ze Školního vzdělávacího programu  (nejsou součástí ŠVP) .

Jsou rozděleny do vzdělávacích bloku, projektu a tvoří součást bloku Školního vzdělávacího programu

 1. Máme nové kamarády

  1. Kamarádi, máme Vás rádi
  2. Seznámeni s prostředím MŠ
  3. Děti a dospělí
  4. Rodina
  5. Tělo a růst
  6. Zdravý úsměv
  7. Naše město
  8. Poznáváme okolí MŠ
 2. Příroda kolem nás

  1. Poznáváme les
  2. Zahrady v našem městě
  3. Pole za městem
  4. Na návštěvě
  5. Výlety do přírody
  6. Dopravní prostředky
  7. Plaveme jako rybky
  8. Tradice našich předku
 3. Pohádková zima

  1. Zimní putovaní
  2. Zimní sporty
  3. Máme rádi zvířata
  4. Voda, voda, vodička
  5. S čerty nejsou žerty
  6. Kouzlo Vánoc
  7. Cesta za poznaným
  8. Oslava Masopustu
 4. Vítaní jara

  1. Chráníme své zdraví
  2. Putovaní za jarem
  3. Příroda se probouzí
  4. Tradice našich předků
 5. Patříme do Evropy

  1. Výlety do okolí MŠ
  2. Týdenní pobyt na horách
  3. Oslava Dne děti
  4. Týden v Evropě
  5. Těšíme se na prázdniny
  6. Loučeni s prvňačky a se skloním rokem

Součástí ŠVP jsou dva stěžejní projekty, které  prostupují  programem během celého školního roku.:

 1. "Chráníme planetu"

 2. "Poznávání s knížkou"

Celý Školní vzdělávací program je poskytnut k nahlédnutí při vstupu do budov děti (bílé přihrádky)

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu (platný od 1.9.2021)

Plánovaní