2.pavilon - poschodí
Olga Škodová
Petra Práchenská

Vážení rodiče, abychom Vám byli blíž, přesunuli jsme se na FACEBOOK. Tam budeme zveřejňovat aktuální informace z dění v naší školce.


Už nám zima začíná, čerti lezou z komína

S dětmi jsme se těšily na Mikuláše, čerta a anděla, o kterých jsme si povídaly, naučily se básničky a písničky, které jsme pak předvedly na Mikulášské besídce. Děti tvořily čertíky a čertovské řetězy, které byly opravdu dlouhé. Čert Luciáš, nechal dětem ve třídě vzkaz, že mají být hodné a za povedenou besídku jim nadělil Mikulášské překvapení.

Také jsme se zapojily do výtvarné soutěže „Betlémské tvoření“, kde některé děti vytvořily krásné Betlémy.

 

Ovoce a zelenina, s vitamíny je nám prima

Děti se seznámily se zdravým životním stylem formou tematických říkanek, písniček a her např. „Bacil a vitamín“, ale také svým oblíbeným ovocem a zeleninou, které poznávaly všemi smysly.

Nejprve si děti ovoce nakrájely a se zavřenýma očima ochutnávaly. Poté vytvořily z ovoce výborný salátek, který si daly ke svačince.


Jablečný kompot a cvičení s kobylkou Emilkou

Při výtvarné činnosti jsme tvořili „Jablečný kompot“ pomocí obtisknutí jablíček, který jsme pak dozdobili látkou a krajkou.

Také jsme si protáhli těla se Sokolem, tentokrát přirozeným cvičením s kobylkou Emilkou. Za odměnu si děti nalepily samolepky do svého sešitu, na znamení, že splnily všechny úkoly.


HALLOWEEN - strašidelný karneval

Na tento svátek si děti vyzdobily strašidelně třídu, tvořily duchy a dýně z papírových kapesníčků a tácků a seznámily se s tradicemi Halloween a Dušičky.

Strašidelný karneval se moc povedl, děti plnily různé úkoly, soutěžily a tančily strašidelný tanec. Na závěr je čekal diplom a sladká odměna.


Máme rádi podzim

Podzimní radovánky u Krtečků.


Plody podzimu

Děti se při našich dopoledních procházkách hravou formou učily rozeznávat stromy a jejich plody.

Na procházkách jsme nasbírali spoustu krásného barevného listí a plodů, ze kterých jsme pak společně vytvořili skřítka "Podzimníčka". Od lepidla jsme byli i za ušima, ale moc jsme si to společně užili.

Také děti nasbíraly šípky, z kterých jsme si společnými silami uvařili výborný čaj proti podzimnímu nachlazení.

 


Učíme se se školkou

S dětmi také neustále pilně pracujeme na tom, aby byly co nejlépe připraveni na vstup nejen do školy, a proto jsme k běžným vzdělávacím činnostem ještě přidali výuku předškoláků pomocí metody, která rozvíjí jazykové schopnosti dětí dle D. B. Elkonina, dále cvičíme a plníme úkoly se Sokolem.


Vlaštovičko leť

Děti se seznámily s charakteristikami podzimu a se stěhovavým a přezimujícím ptactvem formou vyprávění, obrázků, tematických básní, říkanek a procházek podzimní přírodou, kde jsme se také učili poznávat stromy a jejich plody.

Při výtvarné činnosti tvořily z obtisků rukou ptáčky, které doplnili vlastnoručně nasbíraným listím při procházkách podzimní přírodou.

Déle také pracovaly s nasbíraným listím při tvorbě sovy.


Babí léto

Děti se seznámily s podzimní přírodou a jejími dary, formou tematických básní a písní např. „Měla babka čtyři jabka“ při níž se naučily tančit mazurku.

Při cvičení s šátky děti napodobovaly větřík a barevné kroužky využily nejen ke hrám a cvičení, ale také k poznávání barev.

Při výtvarné činnosti tvořily ovoce (jablka, hrušky) a starší děti skládaly „čertíka Pepíka“


Dráček "Mráček"

Při dopoledním pobytu na čerstvém vzduchu jsme se vydali pouštět našeho dráčka Mráčka, který krásně létal.

Učili jsme se poznávat stromy a jejich plody a také jsme sbírali oříšky


Ahoj školko, jsem tu rád

Tvoříme s dětmi "barevnou školku", kde nás čeká spousta zábavy, her, písniček, básniček a tvoření. Seznamujeme se s prostředím školky a novými kamarády.


Svět hmyzu


Vyrábíme dárečky pro maminky k jejich svátku

 


Pár fotek z karnevalu

 


Naši "krtečci" jsou moc šikovní.