1. pavilon - přízemí
Petra Kuttnerová
Bc. Tereza Jirků