Vyúčtování stravného za školní rok 2021


Cena stravného od 1.4.2022

strávníci do 6 let................50 Kč

strávníci 7 - 10 let..............59 Kč

- dle vyhlášky 271/2021 - sbírka zákonů 118/2021, ze dne 19.7.2021

Úplata za předškolní vzdělávání od 1.9.2021

650,-Kč

Informace k platbě převodem:

Platba na účet - viz info níže, platba v hotovosti omezena pouze na nezbytné vyjímečné případy.

Číslo účtu, na který budete platební přikaz provádět:

186420504 Kód banky: 0600  Konstantní symbol: 0308,  Variabilní symbol a částka: viz info níže.

Nejpozdější  termín platby: 15. kalendářní den v měsíci (termín platby znamená den, kdy je platba připsána na účet mateřské školy, nikoliv, kdy je odepsáno z Vašeho účtu) Věnujte maximální pozornost variabilnímu symbolu a částce, kterou máte platit, nesprávně provedená platba nemůže být správně identifikována a připsána Vašemu dítěti. Platbu provádíte za každé dítě zvlášť, nelze u sourozenců sčítat, každé dítě má jiný variabilní symbol. Spolu se stravným platíte i školné.

Přehled přidělených variabilních symbolu naleznete na nástěnkách v budově mateřské školy. Jmenné seznamy na internetové stránky nevyvěšujeme. Přidělený variabilní symbol má Vaše dítě po celou dobu docházky do mateřské školy stejný

 

 

Platba na : březen 2022

splatnost - 15. kalendářní den v daném měsíci

Částky s matematickým znaménkem mínus = přeplatek = neplaťte

Myšky
platba   Variabilní symbol

-540              101
1209             130
736               132
1338             133
645               104
602               134
946               105
946               106
2246             135
559               107
215                108
602               109
1209             122
4876             102
2451             100
1123              115
1467             136
1338             137
822               138
2418             139
1037             131
473               111
387               112
1037            140

Štěňata
platba   Variabilní symbol
1037             230
387               207
-86                231
1252              218
516                205
1209              232
908                123
129                 233
602                211
-301               216
602                220
1123               234
1209              235
1207              204
946                214
731                 224
1166                212
262                 225
1209               221
559                 226
602                222
675                 223
-313               208

Káčata
platba   Variabilní symbol
387               300
360               318
602               319
645               309
1123              301
688               414
688               304
2620             315
989               303
885               310
885               331
559               305
989               306
1252              126
1252              313
774                308
516                314
731                320
1252              330
1080             332
675                323
387                327

Krtci
platba   Variabilní symbol
779               435
-301             436
1295            449
2332            437
1338            438
1037            413
387              406
908              416
1295            439
430             440
1045           450
1080           441
1166            443
1080           442
559              419
-786            444
865             445
908             446
405             409
518              447
-580           448
559              411
559             412
344             431

Zaměstnanci 

Platba    Variabilní symbol

247                1
323                3
228               4
380               6
361                7
361            záloha 10 dní 22
0                   8
323               9
418              11
437              13
399              23
247              17
247              20
253              24
190              26
0                  31
-570            27
121               28
380             29
399              30