Cena stravného od 1.9.2021

strávníci do 6 let................43 Kč

strávníci 7 - 10 let..............45 Kč

- dle vyhlášky 271/2021 - sbírka zákonů 118/2021, ze dne 19.7.2021

Úplata za předškolní vzdělávání od 1.9.2021

650,-Kč

Informace k platbě převodem:

Platba na účet - viz info níže, platba v hotovosti omezena pouze na nezbytné vyjímečné případy.

Číslo účtu, na který budete platební přikaz provádět:

186420504 Kód banky: 0600  Konstantní symbol: 0308,  Variabilní symbol a částka: viz info níže.

Nejpozdější  termín platby: 15. kalendářní den v měsíci (termín platby znamená den, kdy je platba připsána na účet mateřské školy, nikoliv, kdy je odepsáno z Vašeho účtu) Věnujte maximální pozornost variabilnímu symbolu a částce, kterou máte platit, nesprávně provedená platba nemůže být správně identifikována a připsána Vašemu dítěti. Platbu provádíte za každé dítě zvlášť, nelze u sourozenců sčítat, každé dítě má jiný variabilní symbol. Spolu se stravným platíte i školné.

Přehled přidělených variabilních symbolu naleznete na nástěnkách v budově mateřské školy. Jmenné seznamy na internetové stránky nevyvěšujeme. Přidělený variabilní symbol má Vaše dítě po celou dobu docházky do mateřské školy stejný.

Platba na : leden 2022 

splatnost - 15. kalendářní den v daném měsíci

Částky s matematickým znaménkem mínus = přeplatek = neplaťte

Myšky
platba   Variabilní symbol

-615               101
1510              130
215                132
1467              133
736                104
516                 134
990                105
645                 106
1295                135
1333                107
387                  108
645                  109
1381                 122
2200               102
1075                100
1252                 115
1553                 136
1209                 137
43                     138
1037                 139
1381                  131
774                    111
688                   112
1295                 140

Štěňata
platba   Variabilní symbol
1338                230
817                   207
516                   231
1338                 218
1634                 205
1295                  232
1338                  123
215                    233
774                    211
645                    216
731                     220
387                     234
1211                    235
1467                   204
731                      214
301                     224
865                     212
302                    225
1338                  221
473                    226
688                   222
810                    223
-1517                 208

Káčata
platba   Variabilní symbol
645                   300
765                    318
387                    319
1452                  309
1295                  301
731                     414
731                    304
1037                  315
1786                  303
1424                  310
1424                  331
516                    305
1677                   306
1209                   126
1295                   313
860                    308
559                     314
817                     320
1209                   330
1295                   332
765                      323
903                      327

Krtci
platba   Variabilní symbol
865                       435
-258                     436
1209                     449
1381                      437
1424                     438
1252                      413
645                       406
1295                      416
1424                      439
793                        440
1166                       450
1338                       441
951                         443
1069                       442
817                          419
731                          444
1037                       445
1037                       446
630                         409
-1341                       447
-1359                       448
473                           411
473                           412
645                           431

Zaměstnanci

Platba    Variabilní symbol

342                1
323               3
266               4
361               6
36               1 7
874             22
0                   8
893              9
551              11
399             13
456             23
342             17
342             20
418             24
342             26
136             31
-570           27
146             28
399            29
1368          30