Cena stravného od 1.9.2021

strávníci do 6 let................43 Kč

strávníci 7 - 10 let..............45 Kč

- dle vyhlášky 271/2021 - sbírka zákonů 118/2021, ze dne 19.7.2021

Úplata za předškolní vzdělávání od 1.9.2021

650,-Kč

Informace k platbě převodem:

Platba na účet - viz info níže, platba v hotovosti omezena pouze na nezbytné vyjímečné případy.

Číslo účtu, na který budete platební přikaz provádět:

186420504 Kód banky: 0600  Konstantní symbol: 0308,  Variabilní symbol a částka: viz info níže.

Nejpozdější  termín platby: 15. kalendářní den v měsíci (termín platby znamená den, kdy je platba připsána na účet mateřské školy, nikoliv, kdy je odepsáno z Vašeho účtu) Věnujte maximální pozornost variabilnímu symbolu a částce, kterou máte platit, nesprávně provedená platba nemůže být správně identifikována a připsána Vašemu dítěti. Platbu provádíte za každé dítě zvlášť, nelze u sourozenců sčítat, každé dítě má jiný variabilní symbol. Spolu se stravným platíte i školné.

Přehled přidělených variabilních symbolu naleznete na nástěnkách v budově mateřské školy. Jmenné seznamy na internetové stránky nevyvěšujeme. Přidělený variabilní symbol má Vaše dítě po celou dobu docházky do mateřské školy stejný.

 

Platba na : září 2021

splatnost - 15. kalendářní den v daném měsíci

Částky s matematickým znaménkem mínus = přeplatek = neplaťte

Myšky
platba   Variabilní symbol

-2183                101
1553                  130
1553                  132
1553                  133
525                    104
903                   134
357                    105
651                    106
1553                  135
651                    107
483                   108
693                   109
1343                  122
1217                   102
567                    100
1133                   115
1553                   136
1553                   137
1553                   138
1553                   139
1553                   131
525                     111
693                     112
1553                   140

Štěňata
platba   Variabilní symbol
1553                  230
903                   207
903                    231
2659                  218
3239                  205
1553                   232
1301                   123
1553                   233
609                     211
651                      216
560                     220
1553                    234
1553                    235
1385                   204
861                      214
399                     224
1007                   212
-437                    225
1553                    221
441                      226
567                      222
819                      223
-4732                  208

Káčata
platba   Variabilní symbol
735                     300
735                     318
903                     319
651                      309
1385                    301
861                      414
357                      304
2449                   315
735                      303
1343                    310
1553                    331
861                      305
1967                    306
1301                     126
1175                      313
525                      308
735                      314
483                     320
1553                    330
1553                    332
903                     323
651                       327

Krtci
platba   Variabilní symbol
1553                    435
1553                    436
1553                    449
1553                    437
1553                    438
1385                    413
777                      406
1343                    416
1553                    439
903                     440
881                     450
1553                    441
1553                    443
1553                    442
609                      419
1553                     444
1553                     445
1553                     446
-63                       409
1553                     447
1553                     448
483                       411
483                       412
777                        431

Zaměstnanci 

Platba    Variabilní symbol

266                        1
399                        3
399                        4
418                        6
418                        7
836                     22
361                        8
437                        9
494                      11
532                      13
418                      23
380                     17
608                     20
459                      24
380                      26
446                      25
-285                    27
399                      28
399                      29
399                      30