Cena stravného od 1.9.2020

strávníci do 6 let................42 Kč

strávníci 7 - 10 let..............44 Kč

Úplata za předškolní vzdělávání od 1.9.2020

560,-Kč

Úprava Školního řádu od září 2013

Zpusob platby Uplata za predskolni vzdelavani a stravovani ditete v materske jsou platby, ktere jsou pro rodice povinne a jsou nedilnou soucasti rozpoctu materske skoly. Opakovane neuhrazeni techto plateb v materske skole je povazovano za zavazne poruseni provozu materske skoly a v konecnem dusledku muze byt duvodem pro ukonceni dochazky ditete do materske skoly (zakon 561/2004 Sb., skolsky zakon, § 35, odst. 1 d). Platby probihaji prevodem, pouze rodice, kteri nesouhlasi s platbou prevodem, mohou platit v hotovosti na tridach presnou castkou, ktera byla diteti vypocitana. Prehled plateb a datum splatnosti ( nejdele do 20.daneho mesice) jsou vyveseny na nastenkach a take na internetovych strankach.  Pokud  zákonný zástupce nezaplatí do 20. daného měsíce, počítají se mu za každý následující den 3% z celkové částky, kterou má zaplatit.

 

Informace k platbě převodem:

Od září 2016 platba na účet - viz info níže, platba v hotovosti omezena pouze na nezbytné vyjímečné případy.

Číslo účtu, na který budete platební přikaz provádět:

186420504 Kód banky: 0600  Konstantní symbol: 0308,  Variabilní symbol a částka: viz info níže.

Nejpozdější  termín platby: 15. kalendářní den v měsíci (termín platby znamená den, kdy je platba připsána na účet mateřské školy, nikoliv, kdy je odepsáno z Vašeho účtu) Věnujte maximálni pozornost variabilnímu symbolu a částce, kterou máte platit, nesprávně provedená platba nemůže být správně identifikována a připsána Vašemu dítěti. Platbu provádíte za každé dítě zvlášť, nelze u sourozenců sčítat, každé dítě má jiný variabilní symbol. Spolu se stravným platíte i školné.

Přehled přidělených variabilních symbolu naleznete na nástěnkách v budove mateřské školy. Jmenné seznamy na internetové stránky nevyvěšujeme. Přidělený variabilní symbol má Vaše dítě po celou dobu docházky do mateřské školy stejný.

 

Platba na : duben  - v dubnu platí nyní pouze předškolní děti včetně odkladů školní docházky

Částky s matematickým znaménkem mínus = přeplatek = neplaťte

Myšky
platba   Variabilní symbol

588                     118
588                     119
506                     120
336                      121
250                     430
378                      117
210                     105
504                     125
660                     127
660                     128
588                     113
1050                   110

Štěňata

platba   Variabilní symbol

210                   200
504                   215
642                  203
462                  209
378                  219
630                  213
546                  223

Káčata

platba   Variabilní symbol
420                   318
546                   319
546                    312
220                    321
252                    326
546                   323
572                    324
336                    414

Krtci

platba   Variabilní symbol

546                   400
352                    401
352                    403
378                    218
420                   404
294                    426
690                    405
378                     407
630                     423
630                    418
336                    428

 

Zaměstnanci 

Platba    Variabilní symbol

95                         1
210                       3
190                       4
152                       6
152                        7
475                     22
268                      8
149                       9
190                      11
57                        12
285                      13
692                      23
209                      17
114                       20
94                        24
152                      26
57                          25