Šablony III


Informace pro školy a školská zařízení - návrat z dovolené


Čestné prohlášení k dokumentaci

Formulář o preferenci mateřské školy

Čestné prohlášení k očkování

Žádost o přijetí dítěte - prázdninový provoz červenec - srpen 2021 

Potvrzení o platbě školného

Školní řád

Žádost o uvolnění z MŠ

Schválený rozpočet příjmů a výdajů na rok 2022

Střednědobý výhled příjmů a výdajů na rok 2023 - 2024