DOKUMENTY K ZÁPISU 2022/2023

Informace k zápisu - Ukrajina

Žádost o přijetí - Ukrajina

Kritéria pro přijetí dětí z Ukrajiny k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022


Informace k zápisu

Žádost o přijetí - přihláška

Vyjádření lékaře

Kritéria pro přijetí

Preference mateřské školy

Zpětvzetí žádostiOstatní dokumenty ke stažení


Šablony III


Školné 22-23 *NOVÉ*

Informace pro školy a školská zařízení - návrat z dovolené

Čestné prohlášení k očkování

Žádost o přijetí dítěte - prázdninový provoz červenec - srpen

Potvrzení o platbě školného

Školní řád

Žádost o uvolnění z MŠ

Schválený rozpočet příjmů a výdajů na rok 2022

Střednědobý výhled příjmů a výdajů na rok 2023 - 2024