Informace pro školy a školská zařízení - návrat z dovolené


Vážení rodiče,
z rozhodnutí zřizovatele je nástup dětí do mateřské školy možný pouze ve dnech testování, to znamená v pondělí a ve čtvrtek. V případě, že máte vážné důvody k nastoupení vašeho dítěte do školky v jiný den, musíte se prokázat třídním učitelkám negativním AG testem. Test nesmí být starší 48 hodin a vaše dítě nesmí mít příznaky onemocnění. Pro tyto případy můžete využít nové odběrové místo v ulici I.Olbrachta  v Brandýse nad Labem (na parkovišti před Českou spořitelnou). Z organizačních důvodů je příchod dětí do mateřské školy nutný do 8,00 hodin.
Děkuji za respektování těchto opatření.

 

Bc. Šárka Severová, ředitelka MŠ


Vážení rodiče,
informace k provozu mateřské školy od 12.4.2021 najdete na stránkách MŠMT. Odkaz na stránky je zde.

Průběh testování v naší mateřské škole

  1. Testování bude probíhat pravidelně 2x týdně a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pokud bude dítě docházet do MŠ nepravidelně, bude testováno vždy první den jeho přítomnosti v MŠ a dále pak po třech dnech školního týdne.
  2. Testování bude probíhat ve vstupním prostoru pavilonů. Zaměstnanci MŠ budou dohlížet při provádění testů a zaznamenávat výsledky. Zákonný zástupce bude testovat své dítě testem LEPU. Pokud bude do MŠ doprovázet a testovat dítě jiná osoba než zákonný zástupce, musí mít souhlas nebo pověření zákonného zástupce. Všichni přítomní budou mít správně nasazené respirátory min. třídy FFP2, dítě roušku, kromě krátkého intervalu, kdy je testováno.
  3. Děti budou testovány LEPU testy. Instruktážní video.
  4. Po dokončení testování se spouští odpočet času, rodič i s dítětem odchází do vymezeného prostoru školy a čeká 15 minut na vyhodnocení testu . Další rodič vchází k testování až po vyzvání zaměstnancem MŠ. Je nutné dodržovat ve vnitřních i vnějších prostorech  školy  rozestupy minimálně 1,5 m.
  5. Výsledek testu bude zaznamenán.

NEGATIVNÍ VÝSLEDEK - dítě odchází s doprovodem do šatny a následně je předáno třídní učitelce a účastní se prezenčního vzdělávání.

POZITIVNÍ VÝSLEDEK - škola vystaví potvrzení o pozitivním výsledku testu a dítě odchází s doprovodem z MŠ

CHYBNÝ / NEČITELNÝ VÝSLEDEK - musí být proveden nový test.

Vážení rodiče,
vzhledem k časové náročnosti

počítejte prosím s časovou rezervou.

Testování musí být ukončeno nejpozději v 8 hod. pro další plynulý chod školy.

I když je tato situace pro všechny nová, věřím že ji společně zvládneme.
Na Vaše děti se těší všichni zaměstnanci MŠ "U MEDVÍDKŮ"

Bc. Šárka Severová, ředitelka MŠ

 


Vážení rodiče,
zde najdete obecné informace o testování na školách - informace pro rodiče
Informační leták o očkování ve školách.

O postupu testování dětí v naší mateřské škole Vás budeme informovat na této stránce do pátku 9.4.2021.

Informace o návratu dětí do škol.

Bc. Šárka Severová, ředitelka MŠ


Dnem 1.3.2021 začíná distanční výuka. Tato výuka je určena dětem, jejichž předškolní vzdělávání je povinné. Bližší informace jsou v sekci "Než se sejdeme"


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:


Vážení rodiče,
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR 18.3.2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č.200 ze dne 26.2.2021 do 28.3.2021.

Z toho pro nás vyplývá, že naše mateřská škola U Medvídků bude uzavřena do 28.3.2021

O dalších krocích vás budeme informovat v návaznosti na aktuální opatření MŠMT a MZ ČR.


Aktuální informace k ošetřovnému z důvodů uzavření škol najdete zde. Mateřská škola žádný formulář nevystavuje. Rodič může ošetřovné na dítě v mateřské škole čerpat i v případě, že jsou v místě jarní prázdniny.


Ze závažných  důvodů  je provoz školního stravování  po dobu uzavření Mateřské školy "U Medvídků" přerušen a výdej stravy se neprovádí.


Vážení rodiče,
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR 18.3.2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č.200 ze dne 26.2.2021 do 28.3.2021.

Z toho pro nás vyplývá, že naše mateřská škola U Medvídků bude uzavřena do 28.3.2021

O dalších krocích vás budeme informovat v návaznosti na aktuální opatření MŠMT a MZ ČR.


 

Vážení rodiče,

z nařízení vlády ČR bude Mateřská škola "U Medvídků" uzavřena od 27.2.2021 do 21.3.2021.Vážení rodiče,

od 1.2.2021  nastupuje do funkce nová paní ředitelka Bc.Šárka Severová,

která je v současné době nemocná. Prosím, aby jste si mobilní číslo, které jste doposud používali, smazali ze svých

mobilních zařízení. Veškerá komunikace  se školou bude po omezenou dobu probíhat prostřednictvím e-mailu:

ms.chobotska@seznam.cz.

Paní ředitelce přeji brzké uzdravení a vám všem pevné zdraví a co nejdříve návrat k normálnímu životu.

Opatrujte se.

Křesťanová D.

zveřejněno: 31.1.2021

 

Milí rodiče,

přejeme celým rodinám pevné zdraví, lásku a pokud možno klidnější dny než v roce minulém.

Pro děti doma - Než se sejdeme-

zveřejněno 3.1.2021  v15:37 hod.

 

 

Prosíme rodiče, kteří jsou na rodičovské dovolené, aby si nechali děti doma.

6 pedagogů má doma děti na distančním vzdělávání a protože chceme docházející děti udržet relativně v bezpečí tím,

že nebudeme spojovat oba pavilony, je provoz otevřen jen pro děti rodičů, kteří nemají jinou možnost.

Děkujeme za lidskou solidaritu.

zveřejněno 6.11.2020 v 9:47 hod.

 

 

Děkujeme všem rodičům, kteří pomáhají škole a nechávají si děti doma.

V současné době máme stále jednu paní učitelku nemocnou, již čtvrtý týden.

Pro děti ze třetího ročníku jsme zahájili distanční vzdělávání - Než se sejdeme.

Pracovní listy jsou pro nás zpětnou vazbou, můžete tam označit pomocí semaforu, jak si dítě vedlo

při plnění úkolů. červená-nezvládlo, oranžová - zvládlo s obtížemi, zelená- zvládlo.

Pokud se budete vracet v prosinci, po 14 dnech  zašlete pracovní listy e-mailem: ms.chobotska@seznam.cz.

Děkujeme za spolupráci a přejeme celým rodinám pevné zdraví.

zveřejněno 30.10.2020 v 9:44 hod.

 

Prostory tříd Krtečků a Káčátek byly ošetřeny ozónovou lampou sterilizační.

zveřejněno 27.10.2020 ve 12:28 hod.

 

 

Dětí, které nepřišly do styku s Covid 19 a podle docházky je škola neuvedla do seznamu ,

mohou přijít. 2.11. by měla končit karanténa. Pokud si nejste jisti, zda jste správně pochopili instrukce hygieny,

obraťte se na svého dětského lékaře.

zveřejněno 26.10.2020 ve 12:43 hod.

Výskyt Covid 19 na II. pavilonu- třída Káčátek a Krtečků

Hygiena bude kontaktovat rodiče, jejichž dítě přišlo s nákazou do styku. Určí další postup.

zveřejněno 26.10.2020 v 10:27 hod.

Listopad 2020

aktualizováno 21.10.2020 ve 14:59 hod.

Pohádka O sedmi trpaslících přeci bude

venkovní atrium v 10:30 hod., 22.10.2020

zveřejněno 19.10.2020 v 11:42 hod.-  zrušeno hygienou

Informace k otevření I.pavilonu

19.10.2020 otevíráme obě třídy : Myšky a Štěňata

Paní učitelky zůstávají doma. Stále bojují s nemocí a po týdnu nakazily některé své členy rodiny.

Jejich nepřítomnost na pracovišti bude nadále pokračovat.

V Myškách se vystřídají paní učitelky z II.pavilonu, ve Štěňatech nám pomůže paní učitelka Bukkovská

a rovněž paní učitelky z II. pavilonu.

FOCENÍ

19.10. proběhne podle plánu focení:

8:00 - 9:15 hod. II.pavilon /Káčata a Krtečci/ ve třídě Káčata

10:15 - 11:15 hod. I. pavilon /Myšičky a Štěňata/ ve třídě Myšek

zveřejněno 16.10.2020 v 12:17 hod.

 

Ošetřovné

Aktualizace 9.10.2020

Testy jsou všech pedagogických pracovníků negativní.

12.10.2020 se otevírá třída Krtečků

zveřejněno 9.10.2020 v 13:03 hod.

 

Odběry stále ve strojích, čekáme na výsledky testů učitelek ze třídy Krtečků.

Budeme vás informovat i během soboty a neděle.

zveřejněno 9.10.2020 v 11:57 hod.

 

Aktualizace 7.10.2020

Ve třídě Krtečků je podezření na Covid 19 u paní učitelek. Od 8.10.2020 škola uzavírá tuto třídu a následující postup

bude rodičům upřesněn do konce týdne.

Aktualizace 6.10.2020

Škola předala kontakty Krajské hygieně. Ta bude rodiče kontaktovat. Dále se řiďte jejími pokyny.

Pavilon  č. 1  hygiena uzavírá do 16.10.2020

priloha_828408481_0_2020-50698-Rozhodnuti-uzavreni_skoly_z_duvodu_COVID-19-MS_Brandys_n.L_U_Medvidku_

 

Aktualizace 5.10. 2020

Pro pozitivní výsledek testu je od 6.10. 2020 uzavřen I. pavilon ( Myšky a Štěňata).

Rodiče budou kontaktovat dětského lékaře a budou se řídit jeho pokyny.

Pavilon se opět otevře podle návratu pedagogů. Budeme vás průběžně informovat.

Děti z posledního ročníku netvoří nadpoloviční většinu v MŠ, proto nebude probíhat distanční vzdělávání. Škola zveřejní na "Než se sejdeme" vzdělávací podporu.

 

Aktualizace 4.10. 2020

Od 5.10. 2020 je uzavřena třída Myšek pro nemoc obou učitelek. Po výsledcích testů na Covid 19

a rozhodnutí hygieny budeme rodiče informovat.

zveřejněno 4.10. 2020       Bc. Dagmar Křesťanová

 

 

Aktualizace 9.9.2020 

Od 10.9.2020  je nošení roušek v budově povinné- děti do tříd bez roušek

 

Aktualizace 31.8.2020
Dodatek ke směrnicím Mateřské školy Brandýs n/L.-Stará Boleslav, Chobotská 1757
pro školní rok 2020-2021 a ŠŘ v těchto bodech:
1) Při zahájení školního roku budou kontrolovány a doplněny kontakty na zákonné zástupce dětí včetně e-mailových adres pro případ distančního vzdělávání ( připravovaná novela ŠZ).
2) Informace důležité pro provoz MŠ budou zveřejňována na odkazu: OPATŘENÍ-KORONAVIR.
3) Doporučení MŠMT omezit pobyt zákonných zástupců uvnitř budovy školy. Tím škola do odvolání ruší schůzky rodičů, adaptace dětí s účastí zákonného zástupce ve třídě. Škola zváží organizování v průběhu roku těchto školních akcí: Adventní koncert dětí pro rodiče a veřejnost, Vernisáž k výstavě výtvarných prací dětí v Oblastním muzeu. Akce v přírodě jsou povoleny: výlety, procházky do přírody, pobyty na horách (zde bude postupováno v závislosti na aktuální epidemiologické situaci podle „semaforu“ MZd. a rovněž podle počtu přihlášených dětí. V případě malého počtu přihlášených, bude akce zrušena.), lekce plavání – stejný postup. Saunování v MŠ bude organizováno podle aktuální situace, skupiny budou tvořeny dětmi z jedné třídy, popřípadě jednoho pavilonu.
4) V případě mimořádné situace spojené s onemocněním covid-19 bude škola postupovat podle pokynů KHS a dodržovat aktuálně platná opatření.
5) Protiepidemická pravidla:
- Nevstupovat s příznaky infekčního onemocnění do budovy MŠ.
- Zákonný zástupce a dítě budou vstupovat do budovy MŠ bez omezení počtu osob ( na zvážení zda v rouškách – malé prostory v šatnách dětí), použijí dezinfekční prostředek, zákonný zástupce zůstane v prostorách školy jen po nezbytnou dobu, před předáním dítěte učitelce, odebere dítěti roušku a uloží ji v sáčku na horní poličku označenou značkou dítěte v šatně , kde bude oblečení dítěte na pobyt venku. V případě, že dítě roušku nepoužije, zůstává rouška na horní poličce pro případné nutné použití. Dítě se slovně přivítá s učitelkou a hned si půjde umýt ruce mýdlem. V prostorách školy nebude dítě používat roušku.
- Stravování v MŠ odpovídá hygienickým požadavkům. V rámci těchto opatření si nebudou děti sami prostírat, mazat pečivo máslem či pomazánkou, brát si samostatně zeleninu nebo ovoce, apod. jiné samoobslužné činnosti spojené se stavováním budou zrušeny. Dětem se bude strava podávat již naservírovaná.
- Organizace dalších aktivit školy bude probíhat takto: při účasti na divadelním představení v budově MŠ budou děti v počtu nad stanovený aktuální limit používat roušky. Při účasti v zájmových kroužcích budou děti rozděleny podle pavilonů.
- Pokud bude dítě jevit příznaky onemocnění při příchodu do třídy a bude přítomen zákonný zástupce, bude dítě zákonnému zástupci vráceno. V případě, že nebude přítomen, škola bude zákonného zástupce informovat o bezodkladném vyzvednutí dítěte. Pokud se příznaky u dítěte projeví během pobytu ve škole, bude dítě umístěno do izolace a zákonný zástupce vyzván k vyzvednutí dítěte. Zákonný zástupce bude ihned informovat telefonicky lékaře, který rozhodne o dalším postupu. V případě chronického onemocnění dítěte, přinese zákonný zástupce potvrzení od lékaře, že nejde o infekční nemoc.
- Distanční vzdělávání – pokud dojde k mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd. nebo z důvodu nařízení karantény a tím bude znemožněna osobní přítomnost více než poloviny dětí posledního ročníku MŠ, budou se děti dále vzdělávat distančním způsobem (OPATŘENÍ-KORONAVIR : Než se sejdeme ).
- Úplata- pro školní rok 2020-2021 je stanovena výše úplaty za předškolní vzdělávání částkou 560,-Kč. Pokud je dítěti nařízena karanténa a v té době škola není uzavřena, úplata se hradí. Pokud bude škola uzavřena déle než 5 dní, bude úplata ponížena podle délky přerušení nebo omezení provozu školy.

zveřejněno: 31.8.2020

Bc. Dagmar Křesťanová

 

Informace ke zahájení školního roku 2020-2021

Dva pavilony dětí jsou označeny jmény tříd a pro děti i obrázky. Na dveřích naleznete seznamy nových dětí – podle GDPR- křestní jméno a počáteční hláska příjmení. Celkový seznam na dveřích do ředitelny.
Příchod do MŠ od 6:30 do 8:00 hod., odchod od 14:45 do 16:30 hod. Možnost změny (návštěva lékaře apod.) zapíšete do sešitu umístěného v šatnách dětí, nebo se můžete domluvit s učitelkou ve třídě. Adaptace nových dětí 2 hodiny, další dny po domluvě dobu prodloužíte.
Malé děti dostanou malého plyšáka na spaní v MŠ, nebo si přinesou svého, který bude zůstávat v MŠ a budete si ho brát 1x týdně domů vyprat s pyžamem.
Čištění zubů v MŠ je až do odvolání ukončeno.
Pokud dítě onemocní, nebo nepřijde z jiného důvodu do 8:00 hod., stravné se nezapočítává. Omluvy dětí a dotazy budete tento školní rok posílat pouze e-mailem ms.chobotska@seznam.cz.
Pokud se zpozdíte při příchodu, volejte na 326 902 950.
Pro případ, že víte, že se zpozdíte s vyzvednutím dítěte, je lépe určit v evidenčním listu dítěte osobu, která bude dítě v takové situaci vyzvedávat. Evidenční listy budou noví zákonní zástupci dostávat první den nástupu dítěte. Přihlášku na stravování pro školní rok 2020-2021 bude předána zákonným zástupcům rovněž při příchodu dítěte do MŠ.
Informace celoškolní a o stravování jsou na hlavních nástěnkách u vchodu do pavilonu dětí. Zde jsou umístěny závěsné přihrádky na dokumenty školy ke zveřejnění – nejdůležitější dokument je Řád školy, jeho porušení je považováno za porušení zákona. Informace týkající se třídy jsou v šatnách dětí.
• Školní plán je rozpracován na třídní plány. Činnosti a znalosti, které děti v rámci tohoto vzdělávání plní, jsou sdělovány na nástěnkách v šatnách dětí. Rodiče tak mají přehled o životě svého dítěte v rámci třídy.
• Možnost připomínkovat Školní řád i školní plán během měsíce září. Připomínky, nové náměty můžete předávat učitelkám na třídách.
• Kromě standardní výchovně vzdělávací činnosti nabízí škola pro doplnění :
Plavání – 1. lekce 24.11.2020- vždy v úterý ( 9 lekcí),do 22.12. – včetně, po vánočních prázdninách se začíná 5.1.,poslední lekce je 26.1.2021, cena za lekci 50,-Kč+ autobus
Saunování- v období po plavání nebo při výrazném dlouhodobém zhoršení počasí, do prvních jarních dní.
Ostatní mimoškolní aktivity v rozmezí od 16:00 hod. do 16:30 hod. jsou rovněž plně hrazeny rodiči. Seznam aktivit vám bude nabídnut učitelkami ve třídě, kde si dítě na vámi zvolenou aktivitu přihlásíte. Nejstarší děti ( 3.ročník) mají povinné vzdělávání – minimálně 4 hodiny denně. Pokud uvažujete o odkladu školní docházky, včas se spojte s lékařem a nechte dítě vyšetřit (listopad), pedagogicko-psychologická poradna Hloubětín, kontakt: www.pppstredoceska.cz tel.: 281 867 331, 603 267 746
Do MŠ bude dítě potřebovat podepsané náhradní spodní prádlo a oblečení, pláštěnku ( do kapsáře), hrací oblečení ( do spodní přihrádky), oblečení na zahradu- starší( na horní poličku-pro dítě je hra prací a netrestáme je za to, že se umaže), pevné boty do písku a na prolézačky /z bezpečnostních důvodů/, bačkory, ne pantofle /rovněž z bezpečnostních důvodů/, oblečení na spaní, kartáček a zubní pastu, kelímek z umělé hmoty (předáte učitelce), další věci po dohodě s učitelkami na třídách formou daru škole: toaletní papír, mýdlo, papírové kapesníky, ubrousky, papírové utěrky
Učte děti kašlat a smrkat do papírového kapesníku a hned kapesník vyhodit do odpadkového koše, jít si umýt ruce mýdlem. Kontrolujte své děti, že si pečlivě namydlí ruce. Dávejte dětem jednoduché oblečení, bez složitých zapínání a zapínání na zádech.
• Stravování ,platby rodičů / nejen pro nové rodiče/
V září proběhne platba zálohy , v říjnu se od říjnové zálohy odečítají dny, kdy dítě bylo v září nepřítomno v MŠ. Každé dítě bude mít přidělen VS. První platba se uskuteční v polovině září. Informace k platbám rovněž INFORMACE( horní lišta) , Stravné-platba. Zde naleznete informace o částkách podle věku a další užitečné informace.
Zahajovací schůzka nebude probíhat. Své dotazy posílejte e-mailem. ms.chobotska@seznam.cz.

zveřejněno: 31.8.2020

Bc. Dagmar Křesťanová